Scroll to top

Визия и мисия

Като компания, предлагаща енергийни услуги, ние отговаряме за ежедневните потребности на нашите клиенти. Чрез експертиза и високо качество на работа си поставяме за цел да допринесем за подобряване на качеството им на живот.
С услугите, които предлагаме и успехите, които постигаме, искаме да подпомогнем по-нататъшното обществено-икономическо развитие на страната, като осъзнаваме, че това е и социална отговорност.

Нашите клиенти са в центъра на дейността ни. Отнасяме се към всички по справедлив и равнопоставен начин и се стремим да постигнем най-висока степен на сигурност на снабдяването с енергия и качество на обслужването.
Професионалното и личностно развитие на нашите сътрудници е важна задача за нас. Единствено, работейки заедно и отговорно, ще успеем да изпълним обещанията, които сме поели.

Compliance в EVN

Почтеността и следването на правните норми заемат важно място в корпоративната култура на Групата EVN. Етичното и коректно поведение е предпоставка за мисията, която сме си поставили като компания. Затова при нас функционира Система за управление на съответствията (Compliance management system).
Основна част от нея е „Кодексът на поведение“ на EVN, който се базира на ценностите на компанията и посочва основните принципи на поведение на сътрудниците в различни сфери като борба с корупцията, безопасност на труда и отношения с бизнес партньори.

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Може да подадете сигнал чрез електронен формуляр на този линк (или тук).
За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи административнонаказателна отговорност по чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН.

Годишен доклад

Повече за нашата дейност през изминалата година можеш да откриеш в доклада на компанията.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден