Scroll to top

Как се излиза на свободен пазар?

1

Изберете надежден и доверен партньор - търговец. Сключете договор с него.*

2

Упълномощете търговец или подайте лично нужните заявления към мрежовия оператор**

3

Използвайте елетроенергия на свободния пазар

*В Групата на EVN България лицензирани търговци на свободен пазар са EVN Трейдинг и EVN Електроснабдяване.
**Документите се подават до 10-то число на месеца, предхождащ месеца, от който искате да бъдете на свободен пазар. Например, ако искате да бъдете на свободен пазар от 1 април, трябва до 10 март документите да бъдат подадени към мрежовото дружество. За Електроразпределение Юг повече информация може да получите тук.

Как се сменя доставчик на свободен пазар?

Ако поради някаква причина не сте доволни от настоящия си доставчик на електроенергия или се снабдявате от ДПИ, можете да го смените, при условие че нямате задължения към него. Смяната е напълно безплатна със срок на предизвестие, посочен в договора със сегашния Ви търговец. Необходимо е до 10-то число на месеца, предхождащ промяната, да се подаде заявление за смяна на доставчик до мрежовия оператор. Доставките по новия договор започват винаги от първо число на месеца.

Нашите услуги

Детайлно обяснение, цени и начин на заявяване

Копие на фактура

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Копие на фактура  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на копие на фактура 5,00 1,00 6,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура към нея се анулират. 

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането

С услугата получавате подробна информация за потреблението на електрическа енергия на всички Ваши измервателни точки. Данните се разпределят по отчетни периоди за посочен от Вас период до 36 месеца назад.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за потреблението на електрическа енергия
на клиент до 36 месеца от искането                   
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Удостоверение/справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получавате информация за потреблението на електрическа енергия във Вашите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност;
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка/Удостоверение  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на удостоверение/справка за представяне пред държавни
и общински орган
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление

Възстановяване на електрозахранването се извършва след отстраняване на причините за преустановяването му. При просрочени задължения Вие следва да ги заплатите и да предоставите на EVN Електроснабдяване копие от платежния документ за извършеното плащане. В този случай срокът за възстановяване на електрозахранването е до 12:00 часа на следващия ден.

Ако желаете електрозахранването Ви да бъде възстановено в рамките на същия ден, е необходимо да уведомите за това EVN Електроснабдяване при предоставяне на копието от платежния документ, в срок до 15:00 часа. В този случай изпълняваме услугата до 6 (шест) астрономически часа, а Вие е необходимо да доплатите такса за експресна услуга.

След възстановяване на електрозахранването Вие получавате фактура за извършената/ите услуга/и съгласно ценоразписа на EVN Електроснабдяване. Таксата е за 1 (едно) място на потребление и е определена в зависимост от електроразпределителната мрежа, към която е присъединена измервателната точка.

Възстановяване на електрозахранването
за клиенти на EVN Електроснабдяване
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 36,67 7,33 44,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 80,83 16,17 97,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 53,33 10,67 64,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 118,33 23,67 142,00
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД      
от електромер 25,83 5,17 31,00
от стълб 102,50 20,50 123,00
с оперативно превключване 204,17 40,83 245,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД      
от електромер 37,50 7,50 45,00
от стълб 151,67 30,33 182,00
с оперативно превключване 304,17 60,83 365,00
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на  Електроразпределение Север АД      
от електромер 34,17 6,83 41,00
от стълб 40,83 8,17 49,00
с оперативно превключване 55,83 11,17 67,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на  Електроразпределение Север АД      
от електромер 50,00 10,00 60,00
от стълб 60,00 12,00 72,00
с оперативно превключване 80,83 16,17 97,00

Фактурата изпращаме на посочения от Вас електронен адрес и следва да я заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане - директно през нашия сайт без допълнителни такси.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълнете съгласие за директен дебит/незабавно инкасо във Вашата банка и го представете в офис на EVN или на имейл [email protected]

Е-банкиране

Ползвайте Вашата банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.epay.bg.

Вижте повече

Български пощи

Плащане можете да направите в касовите салони, обслужващи EVN България.

Вижте къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Вижте къде

Банкомат

За да платите през банкомат, Ви е необходима банкова карта.

Вижте как

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Вижте къде

Transcard

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.transcard.bg.

Вижте повече

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Често задавани въпроси

Какво означава либерализиране на електроенергийния пазар?

Либерализиране на електроенергийния пазар означава клиентите на електрическа енергия да могат да закупуват електрическа енергия по свободно договорени цени, като избират и сменят свободно своя доставчик.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Задължен ли съм да изляза на свободен пазар и в какъв срок?

Клиенти, чиито обекти са присъединени на ниво високо и средно напрежение, са задължени да закупуват електрическа енергия само на свободен пазар.Клиенти, присъединени към мрежа ниско напрежение, все още не са задължени да изберат доставчик на свободен пазар. Нормативната уредба към момента не предвижда срок за пълно отпадане на регулирания пазар, но докато паралелно функционират и двата пазара, клиентите на ниско напрежение имат възможност да избират между регулиран и свободен.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какви цени се заплащат на свободен пазар?

  • Цена за електрическа енергия – договаря се с търговеца.
  • Цени за мрежови услуги – определят се от КЕВР.
  • Цена за задължения към обществото – определя се от КЕВР.
  • Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какво означава „доставчик от последна инстанция“ и кой е клиент на ДПИ?

В случай че останете без доставчик на свободен па­зар, включително и защото Вашият търговец не е в състояние да изпълнява задълженията си, поради независещи от Вас причини (например изпадне в неплатежоспособност), за да не остане обектът Ви без електрическа енергия, снабдяването се извършва от доставчика от последна инстанция. ДПИ започва да Ви снабдява от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, до момент, в който избере­те нов лицензиран търговец на свободен пазар.

Важно е да знаете, че цената за електрическа енергия, предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобре­на от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ или да се задържите при него за възможно най-кратък срок, защото цените са значително по-високи от тези на свободен пазар.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 0007

При липса на захранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден