Scroll to top

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД (EVN Топлофикация) е дружество с едноличен собственик австрийската енергийна компания EVN AG.
 
Притежаваме две лицензии за:

  • производство на топлинна и електрически енергия и
  • снабдяване с топлинна енергия.

Снабдяваме с топлинна енергия над 31 000 домакинства в град Пловдив.

Разполагаме с три съоръжения за топлинно производство, включително и най-модерната когенерационна централа на Балканите.

EVN Топлофикация в цифри и факти

Нашите постижения включват:

EVN Коген най-модерната когенерация не само в България, но и на Балканите

0 вредни емисии на серни диоксиди, фини прахови частици и диоксини

250 пъти по-нисък въглероден отпечатък и 2,5 пъти по-малко NO спрямо отопление на дърва и въглища

Първи в България с охлаждане през лятото от ТЕЦ

+31 000 клиенти се радват на уюта на централното топлоснабдяване

240 млн. лева инвестиции в модернизиране и разширяване на топлопреносната мрежа и съоръжения

Гордеем се, че производството на топлинна енергия в нашите съоръжения (EVN Когенерация, ТЕЦ Север и ОЦ Юг) не отделят фини прахови частици и не замърсяват въздуха в Пловдив.

При общото производство на топлинна енергия природният газ заема 100% от относителния дял на енергоизточниците.

EVN Топлофикация е сертифицирана по три международни стандарта:

  • за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001
  • за съответствие на системата за управление на околната среда с изискванията на ISO 14001
  • за съответствие на системата по здраве и безопасност при работа с изискванията на ISO 45001
Декларация за политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа от ръководството на EVN България Топлофикация може да откриете тук

 

Можете да се свържете с нас на:

Иновации и отговорност

В своята дейност EVN Топлофикация залага на иновациите в полза на клиентите и отдава значение на отпечатъка, който оставя върху природата и обществото. Научете повече за нашите проекти:

Най-модерната когенерационна централа на Балканите е в Пловдив.

От отоплителен сезон 2011/2012 в гр. Пловдив функционира най-модерната когенерационна централа за производство на електрическа и топлинна енергия на Балканите.

EVN Когенерация е изградена на площадката на ТЕЦ Пловдив Север и притежава 49,9 MW електрическа и 54 MW топлинна мощност.

За периода 2011 – 2023 г. тя е спестила 930 700 тона СО2 емисии от производство на електроенергия, в сравнение с електроенергията в Националния енергиен микс.

Благодарение на EVN Когенерация за клиентите осигуряваме:

  • по-висока сигурност на топлоснабдяване
  • възможност за по-стабилни цени на топлинната енергия
  • по-чиста околна среда благодарение на по-малкото количество вредни емисии, отделяни при производството на всеки мегаватчас електрическа и топлинна енергия

Когенерацията

е технология за централизирано едновременно производство на електроенергия и топлоенергия, която е с много по-голяма ефективност в сравнение с конвенционалните производства. При традиционните методи на електропроизводство голямо количество топлина се изхвърля в околната среда под формата на кондензна топлина от парата. Когенерацията използва тази „отпадна” топлина, като по този начин произвежда едновременно топлоенергия и електричество в комбиниран процес с изключително висока степен на ефективност.

SHEERenov+

EVN Топлофикация е партньор по проект SHEERenov+ за интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради. Повече за целите, координатора и другите партньори по проекта може да научите на страницата на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден