Scroll to top

Напоследък все по-широко засегната е темата за чистотата на въздуха, който всички ние в страната ежедневно дишаме. И това не е случайно. Знаете ли, че България е една от страните с най-високи нива на замърсяване на въздуха – в пъти над поставените от ЕС норми? Опазването на въздуха и респективно на здравето на населението е предизвикателство за всяко населено място в страната.

Битовото отопление на твърди горива (дърва, въглища) през зимата се явява един от най-активните замърсители на атмосферния въздух.

В градовете като основни замърсители на въздуха са идентифицирани:

  • Фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5 според диаметъра на частиците);

  • Азотният диоксид (NO2);

  • Серният диоксид (SO2).

EVN Топлофикация е на страната на чистия въздух

Централното топлоснабдяване в град Пловдив е екологична, несравнимо по-ефективна и комфортна алтернатива на отоплението на твърди горива. Новата когенерация на EVN не отделя във въздуха вредни вещества като фини прахови частици, серни диоксиди и диоксини:

0 вредни емисии на серни диоксиди, фини прахови частици и диоксини

x2,5 по-малко емисии азотен оксид спрямо отопление на дърва и въглища

x250 по-малко емисии на CO2 спрямо отопление на дърва и въглища

Какво още правим?

Като компания със социална позиция и сериозен ангажимент към клиентите участваме ежегодно в дискусии и форуми в Пловдив, насочени към постигане на положителна промяна при качеството на въздуха в града. Ние вярваме, че има начини за подобряване на настоящата ситуация, особено щом най-високата концентрация на замърсяване с ФПЧ10 и ФПЧ2.5 е през зимата, когато значителен процент от домакинствата се отопляват с нискокалорични въглища, мокри дърва и неекологични уреди.

Наш ангажимент е да направим ползването на централно отопление по-достъпно. Топлопреносната ни мрежа е над 180 km и продължаваме да я развиваме.

Сигурен метод за овладяане на замърсяването на въздуха е увеличаването на броя на сградите, които ползват модерни вътрешни отоплителни инсталации от хоризонтален тип.

Затова, от една страна, търсим партньорства с предприемачи, които строят нови сгради. От друга страна, разработихме услуга, при която етажната собственост в дадена сграда може да поръча реконструкция на старата си вертикална инсталация в нова, от хоризонален тип, и така да ползва централно отопление по-ефективно и гъвкаво.

Под формата на кампании EVN Топлофикация ежегодно повдига темата за чистотата на въздуха в Пловдив. Целта ни е не само да повдигнем темата за „невидимия“ проблем – мръсния въздух в Пловдив, но чрез „видими“ действия всеки един от нас да допринесе за промяната.

Нивата на замърсяване на въздуха засягат всички нас, но най-вече нашите деца, хората с хронични заболявания и възрастните, затова грижата за природата и заобикалящата ни околна среда винаги е била част от нашите приоритети.

Нека пазим въздуха за тях чист

Децата са нашето бъдеще и за да живеят в здравословна среда, е важно въздухът, който дишат, да е чист. През 2021 г. напомнихме на пловдивчани този важен факт по нестандартен начин. С помощта на известните художнички-сестри Борислава и Михаела Караджови пловдивската детска градина „Таня Савичева“, която е и дългогодишен лоялен клиент на EVN Топлофикация, осъмна с приказно изрисувана стена с горски животни, които оживяха дори по радиаторите. Как се случи това може да видите тук. Стената се намира в едно от общите помещения в градината и е видима за всички деца и техните родители. Целта ни бе не само да дарим топлина, уют и положителни емоции на децата, но и да отправим призив към всички – „Нека пазим въздуха за тях чист“.

Ползите от дърветата в градска среда

През 2023 г. насочихме вниманието към ползите от дърветата в градска среда и как те влияят на нивата на чистота на въздуха и климатичните промени.

В резултат на изменението на климата нашите градове са изправени пред редица предизвикателства. Повишаването на глобалните и местните температури се проявява по много начини, като например увеличаване на горещите вълни и допринасяне за образуването на градски топлинни острови. Доброто озеленяване е един от най-ефективните начини за намаляване на прегряването в градовете и за пречистване на въздуха.

Какви са ползите от дърветата в градска среда? Освен че директно охлаждат чрез засенчване, дърветата пречистват въздуха, намаляват праховото замърсяване, както и разходите за охлаждане на сградите. Те правят градовете естетически по-красиви и по-зелени, а всичко това води до повишаване на качеството на живот.

Но да говорим за ползите от дърветата не е достатъчно, затова решихме чрез действия всеки един от нас да има възможност да допринесе за промяната и по-чистия въздух в Пловдив, като помогне за посаждането и отглеждането на дърво в района, в който живее.

За да реализираме идеята си на практика, засадихме 50 млади дръвчета в жк. „Тракия“, най-големият топлофициран район в Пловдив, съвместно с ОП „Градини и паркове“. На акцията по засаждане на 25 броя чинар и 25 броя американски ясен се включиха клиенти на EVN Топлофикация, сътрудници на компанията. Начало на събитието дадоха кметът на район „Тракия“ г-н Георги Гатев и г-жа Жанет Стойчева, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN Топлофикация.

Какво можеш да направиш ти?

Чрез поведението си можеш да допринесеш, както за качеството на въздуха в градовете, така и за цялостно подобряване на околната среда. Изборът ти на отопление е една от стъпките, която може да направиш, но първата и най-важна крачка е да се запознаеш по-подробно с темата за чистия въздух (виж линковете в края на страницата), защото замърсяването засяга не само твоето здраве, но и това на семейството и децата ти. Да помислиш за алтернативен вариант за придвижване на кратки разстояние, като замениш автомобила с колело или разходка пеша, е друга стъпка, която може да предприемеш. Рециклирането на отпадъци също е важно за опазването на чистотата на природата.

Промяната започва от теб, избирай екологични решения всеки ден.

Довери се на EVN Топлофикация

Помогни Пловдив да бъде едно по-чисто и приятно за живеене място. Свържи се с нас на т 0700 1 7898. Координатор от екипа ще ти обясни за възможностите за нови клиенти.

Лицето на замърсяването в цифри

За да намери отговор на тежкия въпрос с мръсния въздух в страната, в края на 2018 г. Министерството на околната среда и водите представи проекта „Национална програма за подобряване качеството на въздуха 2018 – 2024“. В програмата са разработени основни направления, по които да се работи, както и конкретни мерки за постигане на трайно чист въздух. Основните сили са съсредоточени в подпомагането на домакинствата при отоплението им по по-ефективни и екологични начини.
97% от населението в България са изложени ежедневно на превишени нива на замърсяване, главно с ФПЧ10 и ФПЧ2,5. Общо за България проучване показва, че сме изложени на замърсяване 170% над нормата. Това води до сериозни заболявания.

Според изследване на Световната здравна организация България е на 2-ро място по смъртност, причинена от мръсния въздух.
Бъдете информирани и активни. Полезни линкове:

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден