Scroll to top

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД (EVN Електроснабдяване) е дружество с едноличен собственик австрийската енергийна компания EVN AG.
 
Притежаваме лицензия за краен снабдител на електрическа енергия в Югоизточна България на територия от близо 42 000 km2. Вече 14 години доставяме енергия и свързаните с нея услуги на над 1,5 милиона клиенти в областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Като стъпка в процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия в България през 2013 г. нашата лицензия бе изменена и допълнена с права и задължения на доставчик от последна инстанция (ДПИ) и координатор на специални балансиращи групи.
 
Отдадени на нашите клиенти, решихме, че е важно да ги подкрепим с нашите експертни познания и при излизането им от регулиран на свободен пазар. Затова от месец октомври 2017 г. развиваме дейност и като търговец на електроенергия на свободен пазар. За тази дейност също разполагаме с лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

EVN Електроснабдяване в цифри

Влагаме енергия, за да удовлетворим нуждите на нашите клиенти.

1,5 млн. клиенти ни се доверяват ежедневно за доставката на електроенергия

500 000 клиенти се свързват с нашия телефонен център годишно

30 бр. клиентски офиса са на разположение на нашите клиенти в Югоизточна България

EVN Електроснабдяване притежава:

  • сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001
  • сертификат за съответствие на системата за управление на околната среда с изискванията на международния стандарт ISO 14001

Декларация за политиката по качество и околна среда от ръководството на EVN България Електроснабдяване може да откриете тук.

Можете да се свържете с нас на:

  • т 0700 1 7777 от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък или
  • имейл: [email protected] 

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден