Scroll to top

Обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради, прилагането на мерки за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници ще доведе до намаляване на потреблението на първична енергия и значително ограничаване на емисиите от парникови газове в страната. Но това далеч не е само локална стратегия, а подход на всички големи европейски страни.

На своите клиенти, които виждат възможността за зелена промяна, EVN предлага услугата Соларен одит. Благодарение на нея отпадат техническите въпросителни около проектирането на една фотоволтаична централа.

Соларният одит е предпроектно проучване, което дава точен отговор на следните въпроси:

 • Има ли техническа пригодност на посочения терен или покрив за разполагането на фотоволтаична система?
 • С каква технология и каква инсталирана мощност да бъде системата?
 • Какъв би бил прогнозният годишен добив на слънчевата радиация в конкретната локация?
 • Какво годишно производство на електроенергия може да се очаква?
 • С каква номинална инвестиция и срок на откупуване във времето ще бъде инсталацията?

За кого е подходяща услугата?

Услугата е подходяща за бъдещи собственици на фотоволтаични системи и всички потенциални инвеститори във ВЕИ инсталации.

От Соларен одит могат да се възползват и собствениците на сгради и/или терени на земя, ситуирани на територията на цялата страна, които искат да получат надеждна консултация за:

 • зелена перспектива;
 • възможност за привличане на финансиране на проекти за производство на соларна енергия.

Какво получавате от услугата Соларен одит?

Проучване на терена: нашите експерти ще дойдат на място, за да заснемат обекта ви и да направят проучване на терена. Заснемането се осъществява с последно поколение соларна камера, утвърдена в световен мащаб.

Анализ: екипът ни използва специализиран софтуер за визуално проектиране на фотоволтаични централи. Резултатите са съобразени с Европейския масив от метеорологични данни, натрупан с повече от 20-годишно сателитно заснемане на земната повърхност и атмосферата около цялото земно кълбо.

Доклад: като резултат от всички анализи и изчисления ще получите подробен доклад от извършеното проучване.

Услугата Соларен одит не замества проучвателните услуги по предварително проучване за присъединяване на обекти за ВЕИ към разпределителната мрежа, предлагани от Вашето мрежово дружество, а ги допълва в частта, в която инвестиционното намерение все още се изяснява и формира като такова.

Стъпки при услугата Соларен одит

Услугата се прилага без договор. Необходимо е единствено да подадете заявление по образец на някой от официалните фирмени канали:

 • телефон: 0700 1 7777
 • имейл: [email protected]
 • EVN Офис в близост до вас

След заявяване на услугата се преминава към изготвяне на ценово предложение, съобразено с установената ценова листа на EVN Електроснабдяване.

Следващата стъпка е издаването на протокол от заснемането на съответния покрив и/или терен и приключваме с подробен доклад за резултатите от извършеното проучване заедно с издаването на фактура.

Защо да изберете EVN България?

 • Разполагаме с нужната експертиза да идентифицираме кои решения биха били оптимални за специфичните потребности на клиента.
 • Натрупали сме дългогодишен опит с разнообразни видове соларни инсталации.

 • Използваме най-съвременни технически решения за неоспорими резултати.
 • Поддържаме ясна и открита комуникация с всички наши клиенти, информираме ги обективно за възможностите, които има пред тях.

Резервирай среща в EVN Център за устойчиви услуги - Пловдив

Ще ви разкажем лично за възможностите за по-ефективно изграждане на соларна инсталация.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден