Scroll to top

В резултат на динамиката в пазарните процеси настъпват следните промени в условията за доставка на електрическа енергия от ЕVN България Електроснабдяване (EVN EC) в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ):

Срок за плащане

Срокът за плащане на задължения става 5 (пет) дни.

Фактуриране

Извършват се промени в начина на плащане на дължимите от Вас суми, по силата на които EVN ЕС-ДПИ въвежда етапно плащане. Това означава, че от месец ноември 2022 г. клиентите на ДПИ ще получават две фактури, издадени на една и съща дата:

  1. Месечна фактура, която, както и досега, ще отразява потребената от Вас електрическа енергия през предходния месец („Месечна фактура“), включваща съответните държавни компенсации, и

  2. Етапна фактура, която ще е 50 % (петдесет процента) от стойността на Месечната фактура, преди компенсации и други приспадания, („Етапна фактура“). Сумата, получена по тази фактура, е необходима за покриване на разходите, направени от ЕVN EC, за закупуване на вече потребената от Вас през текущия месец електроенергия.

Стойността на платената Етапна фактура ще се приспада от Месечната фактура, което гарантира, че както и досега ще заплащате само това, което сте потребили.

Отчетният период остава без промяна.

Уточнение за компенсациите

Компенсациите, дължими Ви от държавата съгласно действащия към момента компенсаторен механизъм, се отразяват в месечната фактура, както и досега. В случай на промени във вече въведения държавен компенсаторен механизъм, EVN EC-ДПИ си запазва правото да адаптира начина на отразяване на дължимата компенсация.

За повече информация се свържете с нас на:

  • [email protected];

  • 0700 1 7777 (от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)

Избери нов доставчик

Не оставяйте доставката на електрическа енергия в ръцете на Доставчик от последна инстанция. Изберете търговец на електрическа енергия на свободния пазар. Списък на лицензираните търговци може да намерите на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – www.dker.bg, както и на специализираната платформа на КЕВР на https://platforma.dker.bg/.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден