Scroll to top

На 26 юни 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за енергетиката, според които, считано от 1.10.2020 г., всички небитови клиенти трябва да закупуват електрическа енергия на свободен пазар и нямат регулирани цени. Този процес е следващата стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.
 
Ако до 01.10.2020 г. Вие като небитов клиент не сте сключили договор за доставка на електроенергия с търговец на свободен пазар, то Вие все още ще имате възможност да го направите през т.нар. „буферен период“, който изтича на 30 юни 2021 г.
 
През буферния период доставката на електроенергия се осъществява от EVN Електроснабдяване чрез лицензията му за търговец на свободен пазар по пазарни цени, съобразно пазарните условия. Законът предвижда доставката да се извършва чрез сключване на типов договор, утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). До сключването на типовия договор EVN Електроснабдяване ще осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.
 
Ако до 30 юни 2021 г. Вие все още не сте избрали активно търговец на свободен пазар, то едва от този момент снабдяването Ви ще се поеме служебно от т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.
 
Повече за ДПИ вижте тук.
 
Избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободен пазар може да се извършва всеки месец. Процедурата започва с избор и сключване на търговски договор с избрания от клиента доставчик, след което доставчикът заявява смяната пред мрежовия оператор. (Ако заявяването е до 10-то число на месеца, смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако заявката се подаде след 10-то число – смяната ще е факт от 1-во число на по-следващия месец.) Смяната на доставчик на свободен пазар е безплатна услуга.
 
Важно е да се отбележи, че след 1 октомври 2020 г. връщането на небитови клиенти на регулиран пазар няма да е възможно. Това, което остава регулирано от КЕВР, са мрежовите цени и Цена за задължения към обществото, плюс съответните данъци, определени от държавата, като акциз и ДДС.

Полезно за вземане на решение

Преходът от регулиран към свободен пазар във всеки сектор, където либерализацията е факт, е свързан с промяна на нормативната база, на участниците, както и на условията за покупка на дадената услуга.

Електроенергията е ключов ресурс за всеки един бизнес, затова за Вас е важно да се запознаете със спецификите на либерализацията на пазара. В тази нова за Вас ситуация най-същественото е да вземете информирано решение на кой търговец да се доверите и с кого да сключите договор за доставка на електрическа енергия.

Коректността и прозрачността предопределят безпроблемните и трайни отношения между Вас и Вашия доставчик. Затова Ви съветваме – съберете достоверна информация, като се консултирате с експерти, преди да вземете решение.


Практиката показва, че клиенти могат да станат обект на недобросъвестни пазарни практики, които изкривяват и спестяват информация. Така се създават нереалистични очаквания, но най-вече клиентите се оставят да се справят сами с „подводните камъни“ на пазара.

Кои са най-честите твърдения, които могат да Ви заблудят:
 
Твърдение: „Ако до 30 септември 2020 г. не изберете доставчик, различен от сегашния Ви краен снабдител (EVN, ЧЕЗ или Енерго про), няма да можете повече да го смените.“
 
Реалност: Доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление при избран търговец. При заявяване на смяна до 10-то число на месеца смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.
 
Имате време до 10 юни 2021 г. да изберете Вашия търговец и да подпишете договор за доставка на електроенергия на свободен пазар. 
 

Твърдение: „Ако не сключите договор с нас, ще бъдете прехвърлени към ДПИ на много високи цени.“
 
Реалност: Ще преминете към ДПИ най-рано от 1 юли 2021 г., и то само ако сте останали без договор с някой от търговците на електроенергия до 10 юни 2021 г.
 

Твърдение: „Никога повече няма да плащате високи сметки.“
 
Реалност: Стойността на месечната сметка зависи не само от цената на енергията, но и от много други фактори, сред които потреблението за даден месец, енергийната ефективност на всеки клиент, а дори и атмосферните условия.
 
В допълнение е важно да се знае, че крайната цена във фактурата, която заплащате, се състои от различни компоненти: електрическа енергия, мрежови услуги, задължения към обществото, ДДС и др.
 
Ако един търговец иска непременно да Ви спечели за клиент, е възможно той да Ви представи спестявания за компонента „електрическа енергия“, но да ви „спести“ голямата картина.
Информирайте се дали финансовият ефект, който Ви обещава търговецът, е сметнат на база крайни цени, т.е. дали включва всичките компоненти.
 

Твърдение: „Ако останете при търговеца на EVN, ЧЕЗ или Енерго про след 1.10.2020 г., ще плащате двойно по-висока цена.“
 
Реалност: Цената на електроенергията на свободен пазар се определя от процеси и влияния, ефектът от които може да бъде прогнозиран, но в никакъв случай не може да се твърди, че точната й стойност в бъдещ период е известна. Не се доверявайте на крайни мнения за двойни и тройни увеличения на цените, тъй като те няма как да бъдат подплатени с данни и аргументи. Единствената цел на тези изказвания е да Ви настроят негативно към настоящите промени.

Твърдение: „Най-евтината електроенергия е при нас.“
 
Реалност: Всяка цена почива на пазарна логика, която изключва крайни твърдения. При всички случаи се интересувайте как се формира „ниската“ цена на търговеца, защото е възможно зад нея да стоят тежки, обвързващи клаузи.
 
Внимателно четете договора си и следете за ситен шрифт и скрити условия, които могат да ви навредят. Стра­тегията за привличане на голям брой клиенти чрез бонуси може да се окаже опасна и пагубна за търговци, които в дългосрочен план не могат да подсигурят тази ниска цена към клиента. Така Вие може да се окажете неочаквано с фалирал доставчик на енергия. Немалко търговци на електроенергия прекратиха дейност през изминалите години поради краткосрочна пазарна политика. Търсете търговци със стабилни позиции. Бъдете предпазливи и проучвайте задълбочено всяко предложение – историята на компаниите, техния имидж и опит в сектора.
 

Твърдение: „Изберете нас и никога повече няма да ви спира токът.“
 
Реалност: Наличието на електрозахранване не зависи от нито един търговец. То зависи от съответния мрежови оператор, който е собственик на мрежата и обслужва територията, в която се намира Вашият обект. Търговецът отговаря единствено за условията и цената на доставената енергия. 
 

Твърдение: „По-качествен ток с нас!“
 
Реалност: Качеството на електрозахранването (прекъсвания и ниво напрежение) зависи от състоянието на преносната и електроразпределителната мрежа на мястото, на което се намира Вашият обект. Поддръжката им е отговорност и задължение на техните оператори. Т.е. търговецът отново няма влияние.
 

Имате още въпроси?

Допълнителна информация можете да получите в секция Често задавани въпроси или като се свържете с нас на телефон 0700 1 7777 или имейл [email protected].
 

Тук можете да разгледате списъка с небитови крайни клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение в Югоизточна България, изготвен съгласно §15, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката в месец юли 2020 г.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден