Scroll to top
16.02.2022 г.

Често задавани въпроси за компенсациите заради високите енергийни цени

 

Във връзка със съобщение от 14.02.2022 г. на Министерството на енергетиката (МЕ) за компенсиране на потребители заради високите енергийни цени (линк към съобщението) публикуваме допълнителна информация по темата.

Отговори на често задавани въпроси:

1.
Кои клиенти получават компенсации по решение на Министерски съвет (МС) за електрическа енергия?
Отговор: В обхвата на програмата за компенсиране за високите цени на електрическата енергия са само крайни небитови клиенти. За битовите клиенти цените са регулирани и не са променяни от 1.7.2021 г.

2. Всички небитови клиенти ли подлежат на компенсация?
Отговор: За месеците октомври и ноември 2021 г. всички небитови клиенти получиха компенсация от 110 лв. за 1 MWh. За месец декември 2021 г. и месец януари 2022 г. е определено компенсация да получават само клиенти, чиито цени за доставка на електрическа енергия са по-високи от 185,59 лв./MWh (т.е. от средната цена за базов товар, пазар „Ден напред“ за месец юли 2021 г.).

3. Какви са стойностите за компенсация за месец декември 2021 г. и за януари 2022 г.
Отговор: За месец декември 2021 г. е 128,98 лв./MWh, а за януари 2022 г. – 141,21 лв./MWh.

4. Ако имам различни цени за различни тарифи, как ще се определи дали цената е по-ниска или по-висока от 185,59лв./MWh и дали ще имам компенсация?
Отговор: При наличие на тарифни продукти ще се използва средно претеглена цена за дадения период.

5. От 1.11.2021 г. смених доставчика си и нямам компенсация във фактурата за месец ноември 2021 г. Как ще бъда компенсиран за месец октомври 2021?
Отговор: В този случай ще получите компенсация от новия си доставчик във фактура за следващо плащане – най-вероятно във фактурата за месец февруари 2022 г.

6. От 1.01.2022 г. смених доставчика си и нямам компенсация във фактурата за месец януари 2022 г. Как ще бъда компенсиран за месец декември 2021 г.?
Отговор: В този случай ще получите компенсация от новия си доставчик във фактура за следващо плащане – най-вероятно във фактурата за месец февруари 2022 г.

7. От месец ноември 2021 г./ януари 2022 г. обектът ми вече не е моя собственост/ е закрит и няма да се ползва от мен в бъдеще. Ще бъда ли компенсиран за м.10.2021/12.2021? 
Отговор: Този случай е много частен и все още подлежи на обсъждане от държавните органи за начина на компенсиране.

8. През октомври 2021 г./ декември 2021 г. получих 1 обща фактура за всичките ми обекти. От ноември 2021 г./ януари 2022 г. съм заявил да получавам отделна фактура за всеки обект. Къде ще бъде отразена компенсацията във фактурата за м.11.2021 г./ 01.2022 г.?
Отговор: Компенсацията за октомври 2021 г./ декември 2022 г. ще бъде отразена в една от издадените фактури за следващия месец – обикновено във фактурата за обекта с най-голяма консумация.

9. През предходния месец 10.2021 г./ 12.2021 г. консумацията ми е била по-голяма от следващия и във фактурата за 11.2021 г./ 01.2022 г. след приспадане има сума, която остава неразплатена. Какво се случва с тези суми и как ще ги получа?
Отговор: Сумите ще бъдат приспадани от следващи вземания и не могат да погасяват стари неплатени задължения (преди периода, за които се дават компенсациите).
 
Прессъобщения от EVN по темата:
От 02.02.2022 г.: Започва изпълнението на държавната програма за компенсация на бизнес клиенти за консумирана електроенергия за месеците декември 2021 г. и януари 2022 г.
 
От 24.11.2021 г.: Прилагане на държавната програма за компенсация на бизнес клиенти

 
 

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден