Scroll to top

EVN България предлага на своите клиенти редица онлайн и дистанционни начини за обслужване, които в голяма степен могат да елиминират необходимостта от лично посещение на EVN Офис и касови салони. Във връзка с противоепидемичните мерки срещу COVID-19 компанията извършва регулярно почистване и дезинфекция на помещенията в EVN Oфисите, но основна предпазна мярка е избягване на струпване на множество хора.

На първо място компанията съветва да се ползват безкасовите начини за плащане на консумирана електро- и топлоенергия:

 • Плащане през интернет страницата www.evn.bg през платформата ЕVN Онлайн плюс. Всеки регистриран клиент има архив за своите фактури за 13 месеца назад и графично представяне на консумацията и стойностите на фактурите по месеци.
 • Директен дебит
 • Е-банкиране
 • Epay.bg
 • Transcard.bg
 • Банкомат

EVN България предлага безплатни известия по SMS/Имейл с информация за:

 1. ежемесечна стойност на консумираната електроенергия, отчетен период и срок за плащане. Известието се получава всеки месец.

 2. предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че е пропуснат срокът за плащане. Известието се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на захранването.

SMS известията са безплатни за всички битови клиенти на EVN България без значение на ползвания от тях мобилен оператор. Регистрацията се извършва бързо и лесно онлайн на: www.evn.bg/Home/SMS-email-notification.aspx
 
Контакти и информация по телефон и имейл:

 • денонощен тел. 0700 1 0007 и по имейл [email protected] – при липса на захранване и мрежови въпроси
 • тел. 0700 1 7777 (понеделник – петък, от 08:00 до 17:00 ч.) и по имейл [email protected] – за обща информация и услуги
 • денонощен тел. 0700 1 0207 – за автоматична проверка на сметка
 • денонощен тел. 0700 1 7898 – за клиенти на EVN Топлофикация в Пловдив
Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден