Scroll to top

EVN Слънчев дом е перфектната услуга за всички домакинства, които имат желание да се възползват от зелената енергия и икономическата ефективност, които носи изграждането на фотоволтаична централа за собствено потребление.

Процесът от проектиране до въвеждане в експлоатация може да бъде предизвикателство за крайния потребител. Затова нашите експерти са тук, за да ви предложат цялостно решение, да ви консултират за техническите възможности пред вас, да ви помогнат да се възползвате от активните програми за финансиране и да реализират вашите проекти.

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост Министерството на енергетиката набира проекти за кандидатстване по процедура за изграждане на фотоволтаични системи. Програмата „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ се осъществява в няколко тура (покани) и предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Соларните инсталации се финансират до 70%, но не повече от 15 000 лв.

Зарядна станция за електромобили

За клиентите ни, които се интересуват от темата за електромобилността, към соларната инсталация предлагаме и изграждане на зарядна станция за автомобили. Зареждайте своя електромобил със слънчева енергия през деня за постигане на още по-голяма ефективност при оползотворяване на наличните ресурси.

Безплатна консултация

Заповядайте в EVN Център за устойчиви услуги в Пловдив! Очакваме ви на адрес ул. Христо Г. Данов 37. Резервирайте среща онлайн тук и ще ни разкажете за вашите очаквания, а ние ще ви обясним как се изпълнява услугата и дали можете да се възползвате от европейско финансиране за проекта си.

Можете да ни попитате за EVN Слънчев дом и на имейл [email protected].

Какво получавате, избирайки EVN Слънчев дом?

1

Изготвяне на технически проект за соларна инсталация.

2

Подготовка на проектно предложение за финансиране по процедура „Подкрепа за енергия от ВЕИ за домакинствата“, проект финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост.*

3

Реализиране на проекта за изграждане на соларна инсталация.

В случай че кандидатствате по програмата, ние ще Ви преведем през целия административен път.

Защо да изберете EVN България?

 • Натрупали сме дългогодишен опит с разнообразни видове соларни инсталации.
 • Разполагаме с нужните експертни познания да идентифицираме кои решения биха били оптимални за специфичните потребности и възможности на клиента.

 • Познаваме нормативната и регулаторната рамка.
 • Работим с портала за кандидатстване ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020).
 • Поддържаме ясна и открита комуникация с всички наши клиенти, информираме ги проактивно за стъпките, които е необходимо да направят.

Изпълняваме услугата EVN Слънчев дом на базата на договор, който сключваме след първоначална консултация.

Цените и сроковете за изпълнение се договарят по индивидуалния проект.

Повече за процедурата „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Запознайте се в детайли с критериите за допустимост и признатите разходи по процедурата за европейско финансиране:

Критерии за допустимост

 • Физически лица с българско гражданство, граждани на ЕС или чужденци със статут на постоянно пребиваване.
 • Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда.
 • Декларация за съгласие от съсобственик на имота (в случай на съсобственост). Тази декларация не се изисква за жилище в режим на съпружеска имуществена общност.
 • Постоянният адрес на кандидата трябва да е в жилището, с което се кандидатства.
 • Удостоверение, че жилището е основно за кандидата (издава се от общината) и не се ползва със стопанска цел.
 • Заплатени към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията.
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището или справка от доставчика на електрическа енергия за период от последните 6 месеца.
 • Декларация, че се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) в жилището, за което се кандидатства.
 • Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията, отговарящи или по-добри от минималните изисквания на програмата.
 • Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (по образец).
 • Нотариално заверено пълномощно от клиента на името на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.
Допълнително за изградени инсталации
 • Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения.
 • Подадена декларация по чл. 151, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че инсталацията е поставена под напрежение и изпълнена съгласно техническата документация (изискуема само за инсталации, монтирани след 20.01.2023 г.).
 • Разходооправдателни документи (оригинали на фактури, договори или др.), документи за извършени плащания и документи, доказващи извършването на дейностите.

В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 51% идеални части от общите части)


Допустими и недопустими разходи

Допустими разходи
 • Закупуване, доставка и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия следва да бъде използвана само за собствено потребление в жилището.
 • Техническо въвеждане в експлоатация на инсталацията – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
 • ДДС.
Недопустими разходи
 • За закупуване на системи или инсталации втора употреба
 • За доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kWp
 • За закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с окомплектовка на инвестицията
 • За административно обслужване, получаване на становища и разрешителни;
 • За закупуване на земя, сгради или транспортни средства или за наемане на материални и нематериални активи
 • За застраховки на закупеното оборудване
 • При вариант „изградена инсталация“: за дейности, чието изпълнение е стартирало преди 07.06.2022 г. или са извършени след подаване на предложението за изпълнение на инвестицията.
 • При вариант „проект за инсталация“: за дейности, чието изпълнение е стартирало преди сключване на договор за финансиране или са извършени след  крайния срок, посочен в договора за финансиране.

Сроковете и финансирането по процедурата не зависят от EVN България. Министерството на енергетиката определя условията на процедурата. Пълната информация ще намерите на сайта на министерството на следния линк.

Резервирай среща в EVN Център за устойчиви услуги - Пловдив

Ще Ви разкажем лично за услугата EVN Слънчев дом и какви са конкретните предимства за Вас.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден