Scroll to top

Ние от EVN сме приели за кауза грижата към природата и вярваме, че поведението на всеки от нас оказва реален ефект върху заобикалящата ни среда. Затова не спираме да влагаме ресурси и средства в устойчиви инициативи с мисъл за бъдещето, които да имат дългосрочен положителен ефект.

Една от дейностите, която в най-голяма степен допринася за борба с климатичните промени и намаляването на ефекта от въглеродните емисии, е залесяването на подходящи дървесни видове в природата и градовете.

Ето защо една от целите на програмата „EVN за България“ е да насърчава повече такива проекти.

Щастливи сме да обявим, че в годината, в която „EVN за България“ подкрепя инициативи на външни партньори, намерихме съмишленик в лицето на WWF България.

В продължение на три години ще вдъхнем нов живот на крайречната зона по брега на р. Марица край Стамболийски, като съвместно с WWF България ще събираме и засаждаме жълъди от летен дъб, семена от елша и фиданки от черна топола. Наред с това, разбира се, ще полагаме грижи за отглеждането и поддържането им, за да се прихванат успешно, израснат и превърнат в здрава и красива гора.

Подробна информация за нашите съвместни активности можете да откриете във видеата и текстовете долу.

Знаете ли че, в България

~ 85% от питейната вода се осигурява от горите

30% от животинските видове се хранят, крият или живеят в дървесината на мъртвите дървета

4% от горите са вековни и продължават да изчезват

Събиране и засаждане на жълъди

През месец ноември 2022 г. ние от EVN и приятелите ни от WWF реализирахме първите съвместни доброволчески акции за възстановяване на крайречната гора край гр. Стамболийски. Първа стъпка беше събирането на жълъди от летен дъб от село в близост до Пловдив. След няколко дни на внимателен преглед и отсяване на качествените жълъди от експертите на WWF дойде време за тяхното засаждане. Над 30 доброволци от EVN засадиха повече от 6000 броя жълъди на площ от над 8000 кв.м.

За да сме сигурни, че след време на това място ще израсте устойчива гора, дейности по събиране и засаждане на жълъди от летен дъб ще се извършат и през 2023 г.

Засадихме 550 фиданки съвместно с WWF

През 2023 г. продължаваме залесителните дейности съвместно с WWF България.

200 черни тополи, 200 бели върби и 150 бели тополи са фиданките, които засадихме по крайречната зона на Стамболийски, за която поехме грижата предходната година. Така ще подкрепим израстването на здрава и устойчива гора, каквато е съществувала на това място в миналото. Крайречните гори са едни от най-редките и приоритетни за опазване горски местообитания. Те са тези, които укрепват бреговете, поглъщат праха и подобряват качеството на водите.

През идните месеци предстоят още акции за облагородяване на района.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден