Scroll to top

Какво е Инфо Тотал?

Инфо Тотал е информационна услуга, чрез която получаваш справка за потреблението и разходите за електрическа и/или топлинна енергия в сграда етажна собственост (СЕС). Информацията е под формата на таблица и обхваща тригодишен период. Данните са представени по години и месеци както за цялата сграда, така и по номерата на измервателните точки (ИТН).
 
За кого е подходяща услугата?
Услугата Инфо Тотал е изключително полезна за тези от вас, които планират енергийно обновяване на жилищна сграда.
Този тип справка за енергийното потребление е задължителна част от документацията за кандидатстване в програми за енергийно саниране и е необходима стъпка преди изготвянето на енергийно обследване.

Повече информация за стъпките при кандидатстване по програма за енергийно обновяване и саниране можеш да видиш тук

Предлагаме Инфо Тотал в два варианта:

  1. Справка за електрическа енергия – отчет за потреблението и разходите за електрическата енергия на годишна база (виж примерен документ) и по месеци за период от три години.
  2. Комбинирана справка за електрическа и топлинна енергия – този вид на услугата предлагаме единствено за сгради с клиенти на EVN Топлофикация в град Пловдив. При него получаваш отчети за потреблението и разходите за електрическа и топлинна енергия на годишна база (виж примерен документ) и по месеци за период от три години.

 

Цени на двата вида услуги можеш да видиш тук:

 
Инфо Тотал Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Потребление на електрическа енергия      
ИТН до 10 броя 58,33 11,67 70,00
ИТН от 11 до 30 броя 87,50 17,50 105,00
ИТН над 30 броя 145,83 29,17 175,00
Потребление на електрическа и топлинна енергия      
ИТН до 10 броя 82,50 16,50 99,00
ИТН от 11 до 30 броя< 124,17 24,83 149,00
ИТН над 30 броя 190,83 38,17 229,00


Кой може да заяви Инфо Тотал?

Заявка при участие в програма за енергийно обновяване и саниране на сграда
В този случай ти и твоите съседи първо трябва да регистрирате сдружение на собствениците, което получава ЕИК и да изберете негов управител или пълномощник, който да ви представлява пред фирми и институции.
Избраният представител е човекът, който подава заявлението за изготвяне на справката Инфо Тотал и попълва в него всички ИТН в сградата.
Фактурата за извършена услуга от EVN се издава на ЕИК на сдружението на собствениците.

Заявка на услугата за лични нужди
Ако са ти необходими индивидуални справки за енергийно потребление, които няма се използват за целите на програмите за енергийно обновяване и саниране, не е необходимо да има съгласие на всички живущи в сградата. В заявлението попълваш ИТН-тата, за които ти е необходима справката и след това тя включва информация само тях, а не за цялата сграда.
 
Необходими документи при подаване на заявка за Инфо Тотал

Заявителят на услугата е необходимо да предостави следната информация при подаване на заявката:

  • документ за самоличност;
  • нотариално заверено пълномощно или протокол с решение от общото събрание на собствениците в сградата (ако представлява етажната собственост);
  • точен административен адрес на сградата;
  • списък с имената на титулярите, клиентските номера и номерата на измервателните точки (ИТН), които да се включат в справката;
  • електронен адрес за получаване на данните.

Къде се заявява Инфо Тотал?

Инфо Тотал можеш да заявиш лично в EVN Офис или по имейл (до [email protected]), ако притежаваш ПУК код за идентификация от EVN. (Повече за предимствата на ПУК код от EVN и как да го получиш виж в често задаваните ни въпроси.)
 
Заплащане и получаване на услугата

След подаване на заявлението EVN издава фактура. Услугата се изпълнява в срок от 7 календарни дни след заплащане на фактурата. (Виж тук всички начини на плащане към EVN.)

Изготвената справка Инфо Тотал получавате по имейл на посочения в заявлението имейл адрес.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден