Scroll to top

Либерализация на пазара

Либерализацията означава преминаването от регулиран към свободен пазар на енергия, на който потребителите могат свободно да избират доставчика си на енергия и да договарят условията помежду си. Този процес е наложен от европейски директиви и е необратим. В България той се случва поетапно и все още функционират паралелно регулиран и свободен пазар. 

От 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители – и големи и малки фирми, са задължени да закупуват електроенергия на свободен пазар. Битовите потребители все още могат да избират дали да закупуват енергия на регулиран, или на свободен пазар. За промените за фирмите от 1 октомври 2020 г. съобщихме своевременно тук.

Либерализацията налага нови пазарни принципи, към които трябва да се адаптират всички участници – производители на енергия, доставчици, институции и клиенти. Доброто разбиране на нейната същност и правилната оценка на ефекта ѝ върху Вашия бизнес ще Ви помогне успешно да реализирате начинанията си и в условията на свободен пазар на електроенергия.

Смяна на доставчик в 3 стъпки

1

Изберете търговец и сключете договор с него.

2

Избраният от вас търговец подава нужните заявления към мрежовия оператор**

3

Поздравления, вече сте клиент на новия търговец на свободен пазар!

**Документите се подават от избрания от вас търговец до 10-то число на месеца, предхождащ месеца, от който искате да бъдете на свободен пазар. Например, ако искате да бъдете на свободен пазар от 1 юли, трябва до 10 юни документите да бъдат подадени към мрежовото дружество.

Кога се сменя доставчик на свободен пазар?

Ако поради някаква причина не сте доволни от настоящия си доставчик на електроенергия или се снабдявате от ДПИ, можете да го смените, при условие че нямате задължения към него. Смяната е напълно безплатна със срок на предизвестие, посочен в договора със сегашния Ви търговец. Необходимо е до 10-то число на месеца, предхождащ промяната, да се подаде заявление за смяна на доставчик до мрежовия оператор. Доставките по новия договор започват винаги от първо число на месеца.

Внимание! Не бъркайте доставчика на електроенергия с електроразпределителното дружество. Електроразпределителното дружество обслужва всички потребители както на свободен, така и на регулиран пазар.

Изкупуване на енергия

Имате бизнес, предприемчиви сте и затова сте инвестирали в производството на енергия от ВЕИ. Ние от EVN сме коректният партньор, който ще я изкупи при добри условия. Свържете се с нас и поискайте оферта.

EVN Клиентски съвет

Вашите идеи създават промяна.

Нашите услуги

Детайлно обяснение, цени и начин на заявяване

Копие на фактура

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Копие на фактура  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на копие на фактура 5,00 1,00 6,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура към нея се анулират. 

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането

С услугата получавате подробна информация за потреблението на електрическа енергия на всички Ваши измервателни точки. Данните се разпределят по отчетни периоди за посочен от Вас период до 36 месеца назад.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за потреблението на електрическа енергия
на клиент до 36 месеца от искането                   
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Удостоверение/справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получавате информация за потреблението на електрическа енергия във Вашите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност;
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка/Удостоверение  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на удостоверение/справка за представяне пред държавни
и общински орган
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление

Възстановяване на електрозахранването се извършва след отстраняване на причините за преустановяването му. При просрочени задължения Вие следва да ги заплатите и да предоставите на EVN Електроснабдяване копие от платежния документ за извършеното плащане. В този случай срокът за възстановяване на електрозахранването е до 12:00 часа на следващия ден.

Ако желаете електрозахранването Ви да бъде възстановено в рамките на същия ден, е необходимо да уведомите за това EVN Електроснабдяване при предоставяне на копието от платежния документ, в срок до 13:00 часа. В този случай изпълняваме услугата до 6 (шест) астрономически часа, а Вие е необходимо да доплатите такса за експресна услуга.

След възстановяване на електрозахранването Вие получавате фактура за извършената/ите услуга/и съгласно ценоразписа на EVN Електроснабдяване. Таксата е за 1 (едно) място на потребление и е определена в зависимост от електроразпределителната мрежа, към която е присъединена измервателната точка.

Възстановяване на електрозахранването
за клиенти на EVN Електроснабдяване
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 36,67 7,33 44,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 80,83 16,17 97,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 53,33 10,67 64,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 118,33 23,67 142,00
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД      
от електромер 25,83 5,17 31,00
от стълб 102,50 20,50 123,00
с оперативно превключване 204,17 40,83 245,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД      
от електромер 37,50 7,50 45,00
от стълб 151,67 30,33 182,00
с оперативно превключване 304,17 60,83 365,00
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на  Електроразпределение Север АД      
от електромер 34,17 6,83 41,00
от стълб 40,83 8,17 49,00
с оперативно превключване 55,83 11,17 67,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на  Електроразпределение Север АД      
от електромер 50,00 10,00 60,00
от стълб 60,00 12,00 72,00
с оперативно превключване 80,83 16,17 97,00

Фактурата изпращаме на посочения от Вас електронен адрес и следва да я заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане - директно през нашия сайт без допълнителни такси. Приемат се карти Visa, MasterCard, Diners Club и Discover.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълнете съгласие за директен дебит/незабавно инкасо във Вашата банка и го представете в офис на EVN или на имейл [email protected].

Е-банкиране

Ползвайте Вашата банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.epay.bg.

Вижте повече

Български пощи

Плащане можете да направите в касовите салони, обслужващи EVN България.

Вижте къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Вижте къде

Банкомат

За да платите през банкомат, Ви е необходима банкова карта.

Вижте как

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Вижте къде

Transcard

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.transcard.bg.

Вижте повече

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Често задавани въпроси

Какво означава либерализиране на електроенергийния пазар?

Либерализиране на електроенергийния пазар означава клиентите на електрическа енергия да могат да закупуват електрическа енергия по свободно договорени цени, като избират и сменят свободно своя доставчик.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Задължен ли съм да изляза на свободен пазар и в какъв срок?

Според Закона за енергетика всички небитови потребители са задължени да закупуват електрическа енергия само на свободен пазар, независимо дали са присъединени към мрежа с високо, средно или ниско напрежение.

Ако сте небитов потребител с обект, присъединен към мрежа ниско напрежение, и все още не сте сключили индивидуален договор с доставчик на свободен пазар, от 1 юли 2021 г. автоматично сте прехвърлен на Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Срокът е обвързан със закона, според който ако не сте избрали търговец на свободен пазар, до 30 юни 2021 г. можеше да продължите да получавате енергия от досегашния си доставчик на регулиран пазар, но по свободно договорени цени и в условията на типов договор.

Смяна на доставчик може да заявите по всяко време, но ако искате промяната да влезе в сила от даден месец, е необходимо да се заяви до 10-то число на предходния месец.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какви цени се заплащат на свободен пазар?

  • Цена за електрическа енергия – договаря се с търговеца.
  • Цени за мрежови услуги – определят се от КЕВР.
  • Цена за задължения към обществото – определя се от КЕВР.
  • Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какво означава „доставчик от последна инстанция“ и кой е клиент на ДПИ?

В случай че останете без доставчик на свободен па­зар, включително и защото Вашият търговец не е в състояние да изпълнява задълженията си, поради независещи от Вас причини (например изпадне в неплатежоспособност), за да не остане обектът Ви без електрическа енергия, снабдяването се извършва от доставчика от последна инстанция. ДПИ започва да Ви снабдява от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, до момент, в който избере­те нов лицензиран търговец на свободен пазар.

Важно е да знаете, че цената за електрическа енергия, предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобре­на от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ или да се задържите при него за възможно най-кратък срок, защото цените са значително по-високи от тези на свободен пазар.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден