Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

За клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

  • Уведомление по чл.38з от ЗЕ до клиентите, чието снабдяване с електрическа енергия може да бъде временно преустановено след предоставяне на информация от ЕВН ЕС до ЕР Юг, във връзка с чл.123, ал.1 от ЗЕ за налични неплатени задължения – повече информация
  • Безплатно известяване за дължими суми за доставена електрическа енергия и предстоящо преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по инициатива на ЕВН ЕС чрез SMS или електронна поща – научете повече на този линк
  • Уведомление до клиентите с отчетената консумация на електрическа енергия за шестмесечието на текущата година, която е по-висока с над 50% от о����четената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година (чл. 38е от ЗЕ) – изтегли
  • Информация по чл. 38б от ЗЕ  – изтегли


За клиенти на ЕВН България Топлофикация ЕАД

  • Информация по чл. 38б от ЗЕ – изтегли 
  • Информация по чл.38б, ал.4 от ЗЕ: Контролен списък за потребителите на енергия – изтегли
  • Информация за планирани прекъсвания на снабдяването с топлинна енергия – линк

За клиенти на Електроразпределение Юг

До  месец май 2017 г. дружеството се наричаше ЕВН България Електроразпределение ЕАД. Информацията се публикува на сайта на дружеството на следния линк.

Документи

Наредба за топлоснабдяването

Наредба № 16-334 от 6.04.2007г. за топлоснабдяването