Scroll to top

След термографското заснемане ще разполагаш с достоверна информация за твоя апартамент и ще знаеш точно:

  • енергийното състояние на външните и вътрешни ограждащи елементи,
  • местата на топлинните мостове с висока загуба на енергия,
  • неуплътнени зони с голяма степен на инфилтрация,
  • проблемни зони с повишен риск от влага и мухъл,
  • местата на скрити дефекти по вътрешни инсталации.

Резултатите от термографията на апартамента ще ти помогнат:

  • по-сигурно и целево да планираш строителни дейности по поддържане и обновяване,
  • да упражняваш ефикасен контрол на качеството на строителните работи,
  • да постигнеш планираното намаляване на енергийните разходи,
  • да си по-уверен при имотни сделки.

От термографското обследване ще ти предоставим подробен доклад с външни и вътрешни термограми и фотоснимки. Получаваш детайлен анализ на откритите слаби места и препоръки за тяхното отстраняване.

Заявка на услугата

Заяви услугата в EVN Офис или онлайн.

До 2 работни дни след заявяване експерт на EVN България ще се свърже с теб и ще съгласува удобно време за посещение. До 10 работни дни след извършване на термографското заснемане ще ти бъде изпратен подробен доклад на посочения в заявлението e-mail или адрес за кореспонденция.

Заплащането се извършва след изпълнение на услугата и подписване на протокол по цени съгласно ценоразписа на услуги на EVN България, който можеш да видиш тук.

Заяви услуга  

Термографията на апартамент е възможна само по време на отоплителния сезон и подходящото време за заявяване и изпълнение на услугата са зимните месеци от ноември до март включително. Услугата се извършва вечер или рано сутрин, при оптимални за термография метеорологични условия, в присъствието на заявителя или на негов представител.

 
Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден