Scroll to top

В края на 2021 г. стартира проект „Безопасна мрежа за бургаските езера”, съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от разпределителното дружество в Югоизточна България „Електроразпределение Юг” (част от EVN) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
 
Проектът ще се реализира в района на влажните зони около гр. Бургас, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – Via Pontica и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.
 
Официалната интернет страница на проекта е на следния адрес: http://lifesafegridforburgas.bg/bg/.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден