Scroll to top
24.11.2023 г.

EVN България проведе семинар по европейски проект SHEERnov+

 

В него взеха участие представители на АУЕР и експерти в сферата на енергийната ефективност

На 22 и 23 ноември 2023 г. в Пловдив ЕVN България проведе семинар на тема „Представяне на резултатите от проект SHEERnov+ и добри практики“. Участие взеха г-н Ивайло Алексиев , изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), представители на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Българо-австрийска консултантска компания, Energy saving, Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ, община Габрово и експерти от ЕVN България.
 
На семинара бяха обсъдени политиките и инвестициите за устойчива и сигурна енергийна система, изпълнението на мерките за енергийна ефективност от дружествата от групата на ЕVN България, както и опита на партньорите при внедряване на иновативни подходи.
 
По време на срещата беше представен новия „Център за устойчиви услуги“ на EVN България в гр. Пловдив и успешното изпълнение от страна на EVN на услугата по подготовка на проекти по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от ВЕИ“ и тяхното подаване в националната система - ИСУН. В рамките на семинара бе организирано и посещение на две сгради с преработени инсталации от вертикален в хоризонтален тип – една за битово горещо водоснабдяване и една отоплителна инсталация.
 
Събитието е в изпълнението на проект SHEERnov+, който се реализира от общо 8 партньора, сред които и ЕVN Топлофикация. Същият се финансира от програма LIFE на ЕК и ще се изпълни в периода 2023 - 2026 г. Проектът ще даде възможност на партньорите да разработят и тестват нови модели за интегрирани услуги в областта на енергийната ефективност и ВЕИ чрез обслужване на едно гише и разработване на концепция за развитие на бизнеса въз основа на наличните пазарни възможности.

Калина Трифонова, зам.-председател на Съвета на директорите на EVN България, и Ивайло Алексиев, изп. директор на АУЕР, в новия Център за устойчиви услуги на EVN България в Пловдив.

Участие в семинара взеха представители на АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие) и експерти в сферата на енергийната ефективност.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден