Scroll to top

След термографското заснемане ще разполагате с достоверна информация за Вашата сграда и ще знаете точно:

  • енергийното състояние на фасади, покриви, прозорци;
  • качеството на съществуващата изолация;
  • местата на топлинните мостове с висока загуба на енергия;
  • неуплътнени зони с голяма степен на инфилтрация.

Резултатите от външната термография на сграда са сигурна основа за:

  • целево и надеждно планиране на бъдещи ремонтни дейности;
  • ефикасен контрол на качеството и поетите гаранции от изпълнителя;
  • реализация на ефективни инвестиционни проекти.

Какво получавате от термографската диагностика

От термографското обследване ще Ви предоставим подробен доклад с външни термограми и фотоснимки.

Получавате детайлен анализ на откритите слаби места с голяма загуба на енергия и препоръки за следващи стъпки по тяхното отстраняване.

Заявка на услугата

Заявете услугата онлайн, в EVN Офис или чрез Вашия персонален консултант.

До 2 работни дни след заявяване експерт на EVN България ще се свърже с Вас и ще съгласува удобно време за посещение. До 10 работни дни след извършване на термографското заснемане ще Ви бъде изпратен подробен доклад на посочения в заявлението имейл или адрес за кореспонденция.

Заплащането се извършва след изпълнение на услугата и подписване на протокол по цени съгласно ценоразписа на услуги на EVN България, който можете да видите тук.

Заяви услуга  

Условия за извършване на услугата

Термографията на сгради е възможна само по време на отоплителния сезон и подходящото време за заявяване и изпълнение на услугата са зимните месеци от ноември до март включително.

Услугата се извършва вечер или рано сутрин, при оптимални за термография метеорологични условия, в присъствието на заявителя или на негов представител.
 

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден