Scroll to top

Идеал Тренд предлага една цена на електрическата енергия през всички часове на денонощието, с включени възможните разходи за небаланси в балансиращата група. 

Идеал Тренд гарантира:

  • Свобода – безсрочен договор с възможност за прекратяване с 30-дневно предизвестие (без неустойки)

  • Динамичност – цена, следваща тренда на пазара, валидна в рамките на определен период

  • Информираност – актуалната цена се обявява на www.evn.bg минимум 30 дни преди началото на периода, за който е валидна.

Идеал Тренд предлага още:

  • участие в балансираща група на доставчика;

  • фактуриране на потреблението по реално измерени количества;

  • единна фактура за дължими суми за доставка на енергия и за мрежови услуги;

  • фиксиран падеж за плащане;

  • осигурени различни начини за плащане.

Цена (без ДДС):

Следните стойности влизат в сила с началото на доставката: 1 август 2022

  • 0,51396 лв./kWh

  • Административна такса от 2,99 лв./месечно за всяка договорена измервателна точка.

Архив на цени по периоди може да видите тук.

Можете да си спестите ценно време, като заявите и подпишете договор бързо и удобно онлайн през нашия сайт от бутона долу.

Ако Вашият бизнес консумира средномесечно до 2499 kWh електроенергия, ще можете да завършите процеса онлайн чрез уникално генериран линк. Ако имате по-голямо потребление, за завършване на процеса онлайн ще Ви е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).
 
Сключването на договор онлайн се осъществява в нашата сигурна система EVN Онлайн плюс, където ще е необходимо да попълните формуляр за заявка.


Към договор
Тук можете да се запознаете с техническите стъпки за сключване на онлайн договор през нашия сайт, а на този линк ще намерите преддоговорна информация
Моля да имате предвид, че за всяка точка на потребление (ИТН) се сключва отделен договор с избрания тарифен план. Онлайн не е възможно да се сключи договор, който включва повече от един обект.

С изпращането на заявка за сключването на договор чрез EVN Онлайн плюс (лично или чрез негов представител – регистриран потребител в EVN Онлайн плюс) клиентът се съгласява:
1) комуникацията с него по повод сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договора да бъде осъществявана по електронен път, включително и чрез електронна поща, както и да бъде адресат на електронни изявления от търговеца, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани по електронна поща, кратки текстови съобщения (SMS) или в рамките на профила на представител на клиента – регистриран потребител в EVN Онлайн плюс;
2) всички електронни изявления, извършени от клиента, да бъдат обвързващи за него и да се считат подписани с обикновен електронен подпис, със силата на саморъчен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 и чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ.

 

Начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане - директно през нашия сайт без допълнителни такси. Приемат се карти Visa, MasterCard, Diners Club и Discover.

Към EVN О+

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Вижте къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Вижте къде

ePay.bg

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.epay.bg.

Вижте повече

Transcard

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.transcard.bg.

Вижте повече

Банкомат

За да платите през банкомат, Ви е необходима банкова карта.

Вижте как

Български пощи

Плащане можете да направите в касовите салони, обслужващи EVN България.

Вижте къде

Директен дебит

Попълнете съгласие за директен дебит/незабавно инкасо във Вашата банка и го представете в офис на EVN или на имейл [email protected]

Е-банкиране

Ползвайте Вашата банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден