Scroll to top

Според Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение, трябва да закупуват енергия по свободно договорени цени.
 
Ако Вие сте собственик на такава фирма на територията на Югоизточна България и все още не сте сключили индивидуален договор с търговец на свободен пазар, то Вашата доставка се поема автоматично по закон от EVN Електроснабдяване.

Ще Ви доставяме ток на пазарни цени по условията на типов договор, утвърден от КЕВР, до 30 юни 2021 г. След тази дата Вие ще преминете автоматично към ДПИ, ако все още не сте сключили договор с избран от Вас търговец.
 
Ще се радваме да Ви предложим индивидуален договор с подходяща за Вас тарифа. Разгледайте нашите предложения тук или се свържете с нас на 0700 1 7777, или [email protected].
 

Нашите услуги

Разгледайте подробни описания, цени и начин на плащане

Копие на фактура

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Копие на фактура  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на копие на фактура 5,00 1,00 6,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура към нея се анулират. 

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането

С услугата получавате подробна информация за потреблението на електрическа енергия на всички Ваши измервателни точки. Данните се разпределят по отчетни периоди за посочен от Вас период до 36 месеца назад.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за потреблението на клиент до 36 месеца от искането  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за потреблението на електрическа енергия
на клиент до 36 месеца от искането                   
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Удостоверение/справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получавате информация за потреблението на електрическа енергия във Вашите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представите:

  • документ за самоличност;
  • нотариално заверено пълномощно (ако сте упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка/Удостоверение  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на удостоверение/справка за представяне пред държавни
и общински орган
8,33 1,67 10,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.
 

Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление

Възстановяване на електрозахранването се извършва след отстраняване на причините за преустановяването му. При просрочени задължения Вие следва да ги заплатите и да предоставите на EVN Електроснабдяване копие от платежния документ за извършеното плащане. В този случай срокът за възстановяване на електрозахранването е до 12:00 часа на следващия ден.

Ако желаете електрозахранването Ви да бъде възстановено в рамките на същия ден, е необходимо да уведомите за това EVN Електроснабдяване при предоставяне на копието от платежния документ, в срок до 13:00 часа. В този случай изпълняваме услугата до 6 (шест) астрономически часа, а Вие е необходимо да доплатите такса за експресна услуга.

След възстановяване на електрозахранването Вие получавате фактура за извършената/ите услуга/и съгласно ценоразписа на EVN Електроснабдяване. Таксата е за 1 (едно) място на потребление и е определена в зависимост от електроразпределителната мрежа, към която е присъединена измервателната точка.

Възстановяване на електрозахранването
за клиенти на EVN Електроснабдяване
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 36,67 7,33 44,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 80,83 16,17 97,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 53,33 10,67 64,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 118,33 23,67 142,00
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД      
от електромер 25,83 5,17 31,00
от стълб 102,50 20,50 123,00
с оперативно превключване 204,17 40,83 245,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на ЧЕЗ Разпределение България АД      
от електромер 37,50 7,50 45,00
от стълб 151,67 30,33 182,00
с оперативно превключване 304,17 60,83 365,00
Възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на  Електроразпределение Север АД      
от електромер 34,17 6,83 41,00
от стълб 40,83 8,17 49,00
с оперативно превключване 55,83 11,17 67,00
Експресно възстановяване на електрозахранването на клиент след преустановяване поради неизпълнение на договора за 1 място на потребление, присъединено към мрежата на  Електроразпределение Север АД      
от електромер 50,00 10,00 60,00
от стълб 60,00 12,00 72,00
с оперативно превключване 80,83 16,17 97,00

Фактурата изпращаме на посочения от Вас електронен адрес и следва да я заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане - директно през нашия сайт без допълнителни такси.

Към EVN О+

Директен дебит

Попълнете съгласие за директен дебит/незабавно инкасо във Вашата банка и го представете в офис на EVN или на имейл [email protected]

Е-банкиране

Ползвайте Вашата банка за онлайн плащане на комунални сметки или за банков превод с индивидуалния IBAN от фактурата по сметка на EVN.

EVN банкови сметки

ePay.bg

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.epay.bg.

Вижте повече

Български пощи

Плащане можете да направите в касовите салони, обслужващи EVN България.

Вижте къде

EasyPay

В касовите салони на Easy Pay в цялата страна.

Вижте къде

Банкомат

За да платите през банкомат, Ви е необходима банкова карта.

Вижте как

Cash Terminal

През всички кештерминали на територията на страната.

Вижте къде

Transcard

При този вариант е необходимо да се регистрирате на www.transcard.bg.

Вижте повече

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Адрес Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Е-фактура

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис, който е напълно равностоен на хартиените фактури, но се получава по-бързо, съхранява се по-лесно и е по-щадящ за природата. Разгледайте брошура с повече информация тук.
 
Заявете е-фактура в EVN Офис или ни изпратете по поща или имейл попълнен и подписан формуляр Декларация за стопански клиенти.

Цени на електрическата енергия

 

Цени без ДДС и акциз в сила от 1 юни 2021 г., по които EVN Електроснабдяване в качеството му на търговец продава електрическа енергия по типов договор на небитови клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение в Югоизточна България:

Тарифен план* Зони в денонощието Цена за активна електрическа енергия с включена цена за задължения към обществото **
Двутарифен 
Дневна
Нощна
0,16512 лв./kWh
0,13740 лв./kWh
Еднотарифен 
-
0,16293 лв./kWh
 
 
 
  

* За обектите на потребление на клиентите, които не са подписали типов договор, ЕVN Електроснабдяване прилага тарифен план, както следва:
a) Двутарифен план се прилага за всички измервателни точки с двутарифно или тритарифно заплащане на консумираната електрическа енергия на регулиран пазар към 30.09.2020 г.

b) Еднотарифен план се прилага за всички измервателни точки с еднотарифно заплащане на консумираната електрическа енергия на регулиран пазар към 30.09.2020 г.
 

 ** Цената за задължения към обществото е в размер на 0,02147 лв./kWh, съгласно Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР.
 

Небитовите потребители заплащат и следните цени за мрежови услуги:

Мрежова услуга Цена без ДДС
Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа
0,01075 лв./кWh
Пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение
0,03574лв./kWh
Достъп до електроразпределителната мрежа
0,01977 лв./кW/ден

ДДС е 20%, акцизната ставка е 2,00 лв./MWh.

Разберете Вашата сметка

 

Разгледайте PDF документите, за да се ориентирате каква информация съдържа Вашата фактура за електроенергия.

Липса на електрозахранване

Има различни причини, поради които може да няма електричество във Вашия обект – неплатени фактури, авария, планиран ремонт или друга причина. На 0700 1 0007 нашите колеги от телефонния център ще Ви помогнат с нужната информация (за Югоизточна България).
 
Информация за аварии и планирани ремонти по мрежата на Електроразпределение Юг можете да откриете тук.

Либерализация на пазара

Либерализацията означава преминаването от регулиран към свободен пазар на енергия, на който потребителите могат свободно да избират доставчика си на енергия и да договарят условията помежду си. Този процес е наложен от европейски директиви и е необратим. В България той се случва поетапно. През 2021 г. все още функционират паралелно регулиран и свободен пазар. Разгледайте какво ви предлагаме на свободен пазар на следния линк.

 

Често задавани въпроси

Какво означава либерализиране на електроенергийния пазар?

Либерализиране на електроенергийния пазар означава клиентите на електрическа енергия да могат да закупуват електрическа енергия по свободно договорени цени, като избират и сменят свободно своя доставчик.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Задължен ли съм да изляза на свободен пазар и в какъв срок?

Според Закона за енергетика от 1 октомври 2020 г. вече всички небитови потребители са задължени да закупуват електрическа енергия само на свободен пазар, независимо дали са присъединени към мрежа с високо, средно или ниско напрежение.

Ако сте потребител с обект, присъединен към мрежа ниско напрежение, Вие имате време до 30 юни 2021 г. да се информирате и да изберете търговец на свободен пазар. В периода до тази дата Вие ще продължите да получавате енергия от досегашния си доставчик на регулиран пазар, но по свободно договорени цени и в условията на типов договор. Ако и след тази дата нямате сключен индивидуален договор с доставчик на свободен пазар, Вие ще преминете към Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какви цени се заплащат на свободен пазар?

  • Цена за електрическа енергия – договаря се с търговеца.
  • Цени за мрежови услуги – определят се от КЕВР.
  • Цена за задължения към обществото – определя се от КЕВР.
  • Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какво означава „доставчик от последна инстанция“ и кой е клиент на ДПИ?

В случай че останете без доставчик на свободен па­зар, включително и защото Вашият търговец не е в състояние да изпълнява задълженията си, поради независещи от Вас причини (например изпадне в неплатежоспособност), за да не остане обектът Ви без електрическа енергия, снабдяването се извършва от доставчика от последна инстанция. ДПИ започва да Ви снабдява от момента, в който Вашият търговец е прекъснал доставката, до момент, в който избере­те нов лицензиран търговец на свободен пазар.

Важно е да знаете, че цената за електрическа енергия, предлагана от ДПИ, се определя по методика, одобре­на от КЕВР. Във Ваш интерес е да не попадате на ДПИ или да се задържите при него за възможно най-кратък срок, защото цените са значително по-високи от тези на свободен пазар.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какво представлява реактивната енергия?

Това е онази част от общата енергия, освен активната енергия, която Ви предоставяме, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи.

Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета, които се колебаят двупосочно между тях и източника на електрическа енергия.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Какво е цена достъп и как да я изчисля?

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се определя с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) като дължима към операторите на електроразпределителните мрежи. Повече за цена достъп за бизнес клиентите на територията на Югоизточна България можете да прочетете на уеб сайта на Електроразпределение Юг на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден