EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Отговорност > Екология

Екология

Следвайки политиката на EVN концерна, EVN България носи отговорност както към обществото, така и към околната среда. При изграждането и експлоатацията на съоръжения дружеството има за цел да използва възможно най-екологични и модерни технологии. По отношение на биологичното разнообразие на територията на Югоизточна България дружеството осъществява свои проекти и подкрепя дейностите на природозащитни организации, свързани с опазване на защитени видове и техните местообитания.

EVN България и Натура 2000