Scroll to top
14.02.2022 г.

Публично обсъждане на проект на Общи условия при продажба на енергия от ДПИ

 

Обсъждането ще се проведе на 9 март 2022 г.

На 14.02.2022 г. „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД стартира процедура по публично обсъждане на Проект на „Общи условия за продажба на електрическа енергия при условията на доставка от последна инстанция на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД“. Проектите на Общите условия и Правила за работа с потребители на енергийни услуги са публикувани на интернет страницата на дружеството на следния линк: EVN - Документи и регулации, във в. „Труд" в броя от 14.02.2022 г. и са на разположение в центрове за обслужване на клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД.

Процедурата е в изпълнение на нормативните изисквания на чл. 95а от Закона за енергетиката и на чл. 128 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Становища и предложения по проекта се приемат в срок до 18.03.2022 г. по един от следните начини за комуникация:

  • на електронна поща: [email protected];
  • във всички центрове за обслужване на клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД или
  • по пощата на адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37,
  • както на телефон 032973031.

Публичното обсъждане на проекта на Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция ще се проведе на 09.03.2022 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15, Дом на културата „Борис Христов“, Голяма конферентна зала – етаж 2, съобразено с актуалните към датата на публичното обсъждане противоепидемични мерки.
Предвид въведените противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с COVID-19 и с оглед необходимостта от спазване на дистанция и допустимия брой участници в залата, молим заинтересованите страни да заявят предварително в срок до 07.03.2022 г. участието си в публичното обсъждане, като оставят телефон за контакт на посочения по-горе имейл адрес или телефонен номер.

В случай че се наложи публичното обсъждане да бъде отменено или при запълване на разрешения за ползване капацитет на залата, дружеството ще уведоми своевременно заинтересованите страни.
 
Важно: Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на актуалната заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки, включително изисквания за представяне на валидни документи за ваксинация/ преболедуване или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/ мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/ мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден