EVN Bulgaria


Часът на Иви и Енчо

Инициативата „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“ следва дългосрочния ангажимент на EVN България към обществото. В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, осъществявана повече от 40 години от концерна EVN AG във всички училища на територията на Федерална провинция Долна Австрия.

В България инициативата стартира през 2009 година. Всяка година към нея се присъединяват нови училища на територията на Югоизточна България, която се обслужва от дружеството.