EVN Bulgaria


Проверка на срокове за плащане на фактури за електроенергия

За битови и малки стопански клиенти


Фактурите за електроенергия вече излизат по-бързо след отчитане на потребената енергия. Това е част от подготовката за либерализация на пазара. В тази връзка беше предприета еднократна промяна на сроковете за издаване и плащане на фактурите за електроенергия. Новият график за издаване на фактури навлезе в периода май – юни 2016 г. и вече е в сила. За част от клиентите това означаваше еднократно плащане на две фактури през май 2016 г., а за други – през юни 2016 г. Всяка фактура е за реално потребена енергия и общият брой фактури за една година остава 12.
 

Новият график за плащане на консумирана електроенергия вече е в сила:
  • за група I   – от 10-то число
  • за група II  – от 17-то число
  • за група III – от 24-то число
  • за група IV – от 30-то число.
ВАЖНО: Сроковете за отчитане не се променят. 

Можете да проверите срока за плащане на Вашата текуща фактура, както и следващ срок за плащане, като въведете седемцифрения номер на измервателната точка (ИТН) на обекта в полето по-долу. Необходимо е и въвеждане на показания генериран код с цел сигурност на системата.
 

Повече за новите срокове за плащане на фактури за електроенергия, както и често задавани въпроси по темата, можете да прочетете на следния линк.

Регистрирайте се за безплатно SMS или имейл известяване за издадена фактура и просрочено плащане! Заявете онлайн на следния линк.
 


Въведете ИТН (7 цифри):

Какво е ИТН?
„ИТН (Измервателна Точка Номер) е уникален 7-цифрен номер, който идентифицира обекта на потребление. Можете да видите Вашия ИТН в месечната фактура (касовия бон).“
Close
*
Въведете показания код:

Какъв е този код?
Това е код, чието въвеждане се изисква с цел сигурност на системата. Показаните букви в генерирания код могат да се въведат и като главни, и като малки.
Close
*
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code