EVN Bulgaria


Смяна на осветление в детско отделение на МБАЛ „Пловдив

Смяна на осветление в детско отделение на МБАЛ „Пловдив"

Проект в гр. Пловдив > повече ...


Обновяване на сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов“

Обновяване на сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов“

Проект в гр. Казанлък > повече ...


ВЕИ оборудване и пиезопътека за зелена класна стая

ВЕИ оборудване и пиезопътека за зелена класна стая

Проект в горски парк „Амзово", гр. Смолян > повече ...


Смяна на дограма и нова електрическа инсталация в социален център

Смяна на дограма и нова електрическа инсталация в социален център

Проект в гр. Пловдив > повече ...