Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Намирате се тук Начало > Медии

Становище на EVN България Топлофикация

23.7.2013 г.


Днес, 23.07.2013 г., EVN България Топлофикация представи своето становище пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по Доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г.

EVN България Топлофикация очаква в своето решение ДКЕВР да подкрепи дейността на команията за активно инвестиране в енергийна инфраструктура, нови производствени мощности и клиентско обслужване чрез пълното признаване на необходимите разходи за амортизация, персонал и споделени услуги. За петте години от приватизацията на дружеството в Пловдив досега, EVN e инвестирала общо 142 млн. лв., от които 40 млн. лв. в нова и рехабилирана топлопреносна мрежа. Чрез изграждането на нова високоефективна когенрационна централа, команията успя през миналата година да задържи и намали цената на топлинната енергия за пловдивчани за първи път в последните 20 години.

За да продъжи с темпа на инвестиции и занпред, EVN България Топлофикация е разчела необходими разходи за ремонт през следващия ценови период в размер на 1,5 млн. лв. В доклада на работната група към ДКЕВР е посочено намаление на този разход с 535 хил.лв., за което компанията не намира достатъчно мотиви. Разходите за амортизация също са намалени с над 273 хил. лв. Средствата за ремонт в пълния им размер са необходими за изпълнение на лицензионната дейност на дружеството и подобряване на състоянието на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна енергия, с което ще се постигне и подобряване на качеството на услугите при снабдяване с топлинна енергия. В този смисъл намалението на тези разходи не стимулира развитието на топлофикационната услуга в Пловдив.

EVN България Топлофикация очаква ДКЕВР да отрази в решението си разходите за енергийна ефективност, произтичащи от наложени задължения към обществото, свързани с прилагане на мерки по енергийната ефективност за изпълнение на национална цел и определена индивидуална цел за енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност. В случай, че тези разходи не бъдат отразени в решението, EVN България Топлофикация приема, че Комисията дава гаранция, че през следващата ценова година такива разходи няма да бъдат изискуеми.

Също така EVN България Топлофикация очаква от Комисията включването на разходи за балансиране по Правила за търговия с електрическа енергия, заплащане на дебалансите, предизвикани от консумацията на природен газ, и заложени в сключения вече договор с ''Булгаргаз'' като елемент от цените на дружеството. Разбирането на компанията е, че реално балансиране, при липсата на разчетени разходи, няма да е възможно и в тази връзка EVN България Топлофикация счита, че непризнаването на тези разходи е гаранция от страна на Комисията, че такива също няма да бъдат изискани от дружеството.

Дейността на EVN България Топлофикация е изцяло съобразенa с одобрения от ДКЕВР средносрочен бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г. За осигуряване на финансирането е необходимо пазарно ориентиран подход при одобрение на общата норма на възвръщаемост, която е зависима от реално признатите оперативни разходи. Допълнително дружеството счита, че в доклада липсват достатъчно обосновани мотиви и стимули за високоефективно производство, тъй като предвидените добавки към индивидуалната цена следва да са обвързани с постигнатата висока ефективност и да дават правилен ценови сигнал за насърчаване внедряването на нови и модерни технологии.

В заключение EVN България Топлофикация счита, че общата цел на всички страни в процеса – топлофикационните дружества, клиентите и институциите, е подобряването на ефективността в сектора, неговото модернизиране и развитие. EVN България Топлофикация изразява своята увереност, че при процеса на утвърждаването на цените, Комисията ще разгледа по същество и вземе предвид обоснованото становище на компанията.