EVN Bulgaria


Нашите ангажименти

Повече от десет години EVN България снабдява с електрическа енергия Югоизточна България, а от 2007 г. дружеството доставя топлинна енергия в градовете Пловдив.

Днес EVN AG с дружествата ЕВН България Електроразпределение ЕАД, EВН България Електроснабдяване ЕАД и ЕВН България Топлофикация ЕАД е един от най-активните чуждестранни инвеститори в България и едно от най-големите предприятия в българската икономика.

EVN е пазарно ориентирана компания, която следи с голям интерес развитието на България и българското общество. EVN се стреми да даде своя принос чрез професионализъм и чрез редица социални дейности.

За контакти: [email protected]