Scroll to top

Какво е Инфо Тотал?

 

Инфо Тотал е информационна услуга на EVN, чрез която получаваш отчет за потреблението и разходите за електрическа и/или топлинна енергия в сграда етажна собственост (СЕС). Информацията обхваща тригодишен период, като данните са представени по години и месеци, както за цялата сграда, така и по измервателните точки (ИТН).

Инфо Тотал е изключително полезен инструмент при проекти по обновяване на многофамилни жилищни сгради и/или мониторинг на ефекта от изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Предлагаме Инфо Тотал в два варианта. Избери подходящия за теб:

  1. Инфо Тотал електрическа енергия - Получаваш отчет за потреблението и разходите на електрическата енергия на годишна база (виж примерен документ) и по месеци за период от три години (виж примерен документ).

  2. Инфо Тотал електрическа и топлинна енергия - Този вид на услугата предлагаме единствено за сгради с клиенти на EVN Топлофикация в град Пловдив. При него получаваш отчети за потреблението и разходите на електрическата и топлинната енергия на годишна база (виж примерен документ) и по месеци за период от три години (виж примерен документ).

Цени на двата вида услуги можеш да видиш тук:

 
Инфо Тотал Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Потребление на електрическа енергия      
ИТН до 10 броя 58,33 11,67 70,00
ИТН от 11 до 30 броя 87,50 17,50 105,00
ИТН над 30 броя 145,83 29,17 175,00
Потребление на електрическа и топлинна енергия      
ИТН до 10 броя 82,50 16,50 99,00
ИТН от 11 до 30 броя< 124,17 24,83 149,00
ИТН над 30 броя 190,83 38,17 229,00


Заяви Инфо Тотал в EVN Офис
Тази услуга може да се заяви от упълномощен представител на собствениците на сграда.
Ако ти си такова лице, можеш да заявиш Инфо Тотал в EVN Офис по твой избор. Необходимо е да представиш следната информация и документи:

  • документ за самоличност;

  • нотариално заверено пълномощно или протокол с решение от общото събрание, на собствениците в сградата;

  • точен административен адрес на сградата;

  • списък с имената на титулярите, клиентските номера и номерата на измервателните точки (ИТН);

  • електронен адрес за получаване на данните. 

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден