Scroll to top

Основни задачи:
 

 • Окомплектоване и внасяне на документи в регионалните дирекции по горите за издаване на позволителни за сеч; получаване и издаване на позволителни за сеч
 • Маркиране на насаждения предвидени за сеч
 • Издаване и съгласуване на протоколи по чл. 51, б от Наредба №8 за сечите в горите
 • Изготвяне на технологичен план за изнасяне на дървесината на посочено място от собственика на имота
 • Издаване на карнет-опис и сортиментна ведомост
 • Съгласуване на позволителните за сеч с РИОСВ
 • Упражняване на контрол и взимане на мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по изпълнение на позволителното за сеч, извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредба, до освидетелстване на сечището.

Вашият профил:
 

 • Бакалавър и/или магистър по специалност „Горско стопанство“
 • Минимум 5 години лесовъдска практика
 • Притежаване на удостоверение за регистрация за лесовъдска практика, издадено от Изпълнителна агенция по горите
 • Познаване на нормативната уредба на Република България свързана с направа на просеки и кастрене
 • Шофьорска книжка кат. В – активен шофьор
 • Добро ниво на владеене на продуктите на MS Office
 • Отговорност, дисциплинираност, умения за работа в екип, лоялност, комуникативност, устойчивост на стрес

Ние Ви предлагаме:
 

 • Позиция на 4 часов работен ден
 • Реализация в стабилна международна компания
 • Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
 • Отлична работна атмосфера и условия на труд
 • Атрактивен социален пакет и отлична локация

Начин за кандидатстване

Изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо на български и английски език на имейл: [email protected]. Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Ref.No - XK/FE/E
Срок за кандидатстване -16.8.2020 г.

Версия за приниране на обявата за работа.

Изтегли

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк.

Ако в момента няма подходящи за вас актуални обяви, а вие виждате себе си като част от екипа на EVN, изпратете ни инициативна кандидатура на [email protected]. Ще се радваме да се запознаем и да ни разкажете повече за себе си и какво ви мотивира.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден