Scroll to top
25.10.2023 г.

Инвестиционно предложение

 

„EVN България Топлофикация“ ЕАД информира всички заинтересовани страни за свое инвестиционно предложение:
 
„Изпълнение на дейности по консервиране на тръбен кладенец ТК № 1 за водовземане от подземни води, разположен на територията на помпена станция „Марица“, в имот с идентификатор 56784.10.1, местност „р. Марица“ по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив“
 
Подробна информация за инвестиционното предложение може да намерите във файла на следния линк.
 
Писмени становища и мнения следва да се представят в деловодството на „EVN България Топлофикация“ ЕАД, в срок до 14.11.2023 г., на адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37, гр. Пловдив, или на имейл: [email protected]

За допълнителна информация може да се обръщате към Валентин Янчелов, мобилен: +359 8828 33312.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден