Scroll to top
21.09.2022 г.

Електроразпределение Юг стартира нов уеб портал „Онлайн услуги“

 

Услуги по ново присъединяване към електроразпределителната мрежа могат да се заявяват изцяло онлайн на www.elyug.bg

Електроразпределение Юг (част от EVN) стартира нов уеб портал „Онлайн услуги“. Той е леснo достъпен чрез бутон „Онлайн услуги“ на сайта на Електроразпределение Юг − www.elyug.bg.

Новият уеб портал цели да улесни битови и бизнес потребители в процеса по ново присъединяване към електроразпределителната мрежа, съобразен с нормативните изисквания. В този смисъл порталът „Онлайн услуги“ е важна крачка към модерно, ефективно и сигурно дигитално обслужване.

Онлайн заявката се осъществява чрез попълване на формуляр в портала след еднократна регистрация.

Потребителите могат да заявят онлайн различни услуги от процедурата по ново присъединяване:

 • Становище за присъединяване към електроразпределителната мрежа за разработване на ПУП, промяна предназначението на земята и др.

 • Проучване на условията за присъединяване към електрическата мрежа и изготвяне на предварителен договор или становище.

 • Присъединяване на временни преместваеми обекти.

 • Искане за договор за присъединяване.

 • Искане на анекс към договор за присъединяване.

 • Монтаж на електромер.

В портал „Онлайн услуги“ на Електроразпределение Юг клиентите могат да:

 • следят статуса на изпълнение на своите заявки (вкл. да получат имейл известия при актуализация на статуса).

 • подписват онлайн договор с обикновен електронен подпис (използвайки click-to-sign технология)

 • имат достъп до история на фактури и възможност за плащане на отворени задължения към Електроразпределение Юг.

 • история на плащанията, наредени в портала.

 • имат достъп до актуална клиентска информация.

Електроразпределение Юг ще продължи да развива функционалностите на „Онлайн услуги“, така че порталът да се превърне във виртуален офис за клиентите на мрежовото дружество. 
 
Електроразпределение Юг
www.elyug.bg
тел. 0700 1 0007

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден