Scroll to top
11.08.2021 г.

„Електроразпределение Юг“ получи заявка от търговец на свободен пазар за преустановяване на 16 август 2021 г. на доставката на електроенергия към обекти на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, поради дължими суми за доставена електрическа енергия

 

В „Електроразпределение Юг“ е постъпила заявка от търговец на електроенергия от свободен пазар за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково на 16 август 2021 г. поради дължими суми за доставена електрическа енергия.
 
В случай че заявката не бъде оттеглена, „Електроразпределение Юг“ ще е задължено да пристъпи към нейното изпълнение, за което са информирани както „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, така и местните и държавни институции.
 
Ролята на „Електроразпределение Юг“ при подадена заявка от търговец е ясно регламентирана от Закона за енергетиката, в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар на електрическа енергия.
 
В тази връзка „Електроразпределение Юг“ няма отношение към въпроси, касаещи търговски взаимоотношения между „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково и дружество доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и други.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден