Scroll to top
09.07.2021 г.

EVN запозна представители на Топлофикация София с добрите практики на топлофикационната услуга в Пловдив

 

Обсъдени бяха основните етапи на модернизация на EVN Топлофикация и развитието на топлофикационната услуга в Пловдив

Процесът на модернизация на EVN Топлофикация, клиентската политика и инвестиционни планове бяха сред темите, обсъдени по време на посещението на представители на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД в Пловдив на 7 юли 2021 г.

Посещението имаше за цел да споделянето от страна на EVN на добри практики  в модернизирането и развитието на топлофикационната услуга в Пловдив. То е част от изготвящия се анализ за възможностите за модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД. Изготвянето на анализа от консултантска компания е осигурено от Агенцията за търговия и развитие на САЩ.

От страна на ръководния екип на „Топлофикация София“ ЕАД присъстваха Ивайло Епитропов – Заместник изпълнителен директор и Йордан Йорданов – директор дирекция „Експлоатационна дейност“. Те бяха посрещнати от Рихард Майсен, председател на Съвета на директорите на „EVN Топлофикация“ и от Анна Димитрова, ръководител на отдел „Енергийна политика, иновации и околна среда“.

По време на посещението гостите от софийската топлофикация се запознаха с дейността на когенерационната централа на EVN, която беше изградена по технология на Сименс през 2011 г. Централата, на стойност 100 млн. лв., е едно от най-модерните и ефективни когенерационни съоръжения на Балканите. Обсъдени бяха и изграждащите се в момента 5 водогрейни котли на стойност 23 млн. лв. които се изграждат по технология на Бош. Котлите са гъвкави като управление, което ще позволи ефективното покриване на върховите товари още през тази зима.

С когенерацията и новите котли Пловдив реално получава изцяло нова топлофикация по отношение на производствените мощности, като мощностите изградени през 70-те и 80-те години на миналия век ще останат като резервни. Така EVN гарантира бъдещето на услугата, която е сред основните фактори за запазване на качеството на въздуха в града.

Специално внимание беше отделено на клиентските практики, въведени от EVN и фактът, че над 80% от клиентите на компанията се отчитат ежемесечно, а не веднъж годишно. Месечното отчитане е основен фактор за предвидимост на изравнителните фактури в края на сезона.

Разширяването на услугите по поддръжка на вътрешни отоплителни инсталации, централно охлаждане за бизнес клиенти, термография на имоти, преустройство на вътрешни инсталации и услуги за инсталации за битова гореща вода, бяха също сред дискутираните теми.  Допълнително бяха разгледани практиките на компанията по привличане на нови клиенти с оглед на разширяването на мрежата в нови райони на Пловдив.

Газовата турбина в Когенерационната централа на EVN Топлофикация

Отляво надясно: Рихард Майсен - председател на Съвета на директорите на EVN ТР, Ивайло Епитропов – зам. изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД, Явор Николов – проектен ръководител в EVN ТР.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден