Scroll to top
02.07.2020 г.

Нова цена на топлинната енергия в Пловдив от 1 юли 2020 г.

 

Съгласно Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) еднокомпонентната пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за клиентите на EVN Топлофикация в Пловдив от 1 юли 2020 г. e 87,85 лв. без ДДС за един мегаватчас. Това е намаление с 9,97% спрямо цената oт 1 юли 2019 г., която беше 97,58 лв. без ДДС. С добавен ДДС крайната цена от 1 юли 2020 г. е 105,42 лв.

EVN Топлофикация напомня основните предимства на централното топлоснабдяване:

  • Предоставяне на 2 услуги - отопление и битова гореща вода.
  • Сигурност на доставките и през най-студените зимни месеци. Без замръзване на отоплителни тела.
  • Конкурентна цена.
  • Не се натоварват допълнително вътрешните ел. инсталации в сгради, които са проектирани и изградени с централно отопление.
  • Модерни системи за дистанционен отчет, без изравнителни сметки.
  • Сигурно и безопасно за ползване: отоплителните тела не носят риск от избухване или запалване и са безопасни.
  • Не се изисква ежегодна поддръжка и обслужване от страна на клиента.
  • Удобство и чистота в дома: отоплителните тела не отделят прах, дим и вредни частици и запазват дома чист.

Чист въздух: EVN Топлофикация не отделя във въздуха на гр. Пловдив вредни вещества като серни оксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден