Scroll to top
19.03.2020 г.

Обслужване в EVN офиси в периода на извънредно положение

 
Важна информация за клиенти на Електроразпределение Юг в Югоизточна България

 
Във връзка със създадената обстановка на повишена опасност от заразяване с вируси EVN е предприела всички задължителни мерки за безопасност, както на клиентите, така и на своите служители. Все пак ви молим да ограничите максимално личните посещения в EVN офисите за обслужване на клиенти.
 
Бихме искали да информираме клиентите, които се снабдяват с електроенергия чрез мрежата на ЕР Юг в Югоизточна България, че от днес 19 март 2020 г. за периода на извънредното положение, няма да бъдат изпълнявани някои от регулярните услуги на компанията. С тази мярка се цели избягването на прекъсване на електроенергия поради планови дейности и извършване на услуги.
 
За периода на извънредно положения няма да могат да се заявяват следните услуги:
 • Присъединяване на временни преместваеми обекти
 • Проверка на СТИ на място и изготвяне КП - по искане на клиент
 • Смяна СТИ за метрологична проверка по искане на клиент
 • Смяна СТИ по искане на клиент
 • Смяна на тарифност с подмяна на СТИ и/или ЧП
 • Монтиране на контролен електромер, собственост на клиента
 • Временно преустановяване на достъпа до ЕРМ - безплатно
 • Временно преустановяване на снабдяването по искане на клиент
 • Преустановяване на преноса на ЕЕ на клиента на либерализиран пазар по искане на доставчик
 • Обезопасяване на работно място и допускане до работа по присъединителни съоръжения, собственост на ЕР Юг
 • Изключване на ЕЛ-20 kV за превозване на извънгабаритен товар или извършване на работи под или в близост до нeго, включително и необходимите оперативни превключвания с продължителност до 1 час
 • Придружаване на високогабаритен товар с продължителност до 1 час
 • Оглед и консултиране на място за изпълнение на ремонтни дейности по електросъоръжения
 • Преработка или направа на нова кабелна глава
 • Прикачване, откачване и монтаж на мрежови отклонения
 • Ремонт на мостово съединение от мрежа СрН
 • Възстановяване на скъсан проводник от мрежа СрН за 1 фаза
 • Монтаж или подмяна на катоден отводител от мрежа СрН
 • Подмяна на изолатор от мрежа НН
 • Подмяна на подпорен изолатор СрН
 • Подмяна на предпазител НН
 • Подмяна на високоволтов предпазител
 • Монтаж или изместване на стълб от мрежа НН
 • Локализиране на повреда в система СрН (въздушни линии) с продължителност до 1 час
 • Абонаментно обслужване на трафопост
 • Изнасяне на електромерно табло на границата на имота по искане на клиент
 • Локализиране на повреда в кабелни линии
 • Определяне на трасе на кабелни линии
 • Изпитване на кабелни линии НН с мегаомметър
 • Сфазиране на кабелни линии
 • Измерване качеството на електрическата енергия
 • Отдаване под наем на силов трансформатор за 1 месец
 • Квалификационни курсове по безопасност на труда.
За въпроси оставаме на Ваше разположение на телефон 0700 1 7777 и имейл [email protected]
                                                                                                     
Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден