Scroll to top

„Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг) е дружеството, което поддържа и развива електроразпределителна мрежа и прилежащата й инфраструктура в Югоизточна България.

Притежаваме лицензия за разпределение на електрическа енергия на територия от близо 42 000 km2 в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

До месец май 2017 г. ЕР Юг се наричаше „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

ЕР ЮГ притежава:

  •  сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001; 
  • за съответствие на системата за управление на околната среда с изискванията на международния стандарт ISO 14001;
  • за съответствие на системата по здраве и безопасност при работа с изискванията на международния стандарт ISO 45001

За повече информация посетете интернет страница  www.elyug.bg.

Можете да се свържете с нас на:

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден