Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете в нашите Общи условия на сайта.
EVN Bulgaria

Услуги, свързани с информация за потреблението на електрическа енергия
 

1. Информация за сметкa по имейл или sms
2. Копие на фактура
3. Справка за потреблението за последните 36 месеца
4. Издаване на удостоверение/ справка за представяне пред държавни и общински органи


1.Информация за сметкa по имейл или sms

С услугата получавате информация за Вашите сметки по имейл или SMS съобразно Вашите предпочитания. Услугата е безплатна и се заявява лесно и удобно по един от следните начини:
 • НОВО! онлайн чрез попълване на формуляра на следния линк;
 • по имейл на [email protected], съдържащ следната задължителна информация: трите имена и ЕГН на клиента, Клиентски номер, ИТН (измервателна точка номер), адрес на обекта, валиден имейл и/или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната);
 • чрез подаване на декларация на място в удобен EVN Офис или по поща на адрес: EVN България, ул. "Христо Г. Данов" 37, 4000 Пловдив, България. При попълване на декларацията се вписват трите имена и ЕГН на клиента, Клиентски номер, ИТН (измервателна точка номер), валиден имейл или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната).
Обратно


2. Копие на фактура

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявявате услугата лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • име на клиента,
 • клиентски номер,
 • отчетен период,
и да представите следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България:

Копие на фактура Цена, лв.
 без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Електрическа енергия стопански потребители 5,83 1,17 7,00
Електрическа енергия битови потребители 2,50 0,50 3,00

Издаденото копие на фактура получавате в EVN Офис веднага след подаване на заявлението.

Ако сте клиент на EVN България Топлофикация, можете да намерите информация за Копие на фактура за топлинна енергия тук.

Обратно


3. Справка за потреблението на електрическа енергия за последните 36 месеца 

С услугата получавате подробен отчет за Вашето потребление на електрическа енергия (в kW/h) по отчетни периоди за последните три години.

Услугата може да заявите в EVN Офис лично или от упълномощено от Вас лице.

Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • име на титуляра,
 • клиентски номер и номер на измервателната точка
 • адрес на обекта,
 • период, за който желаете справката ( месец и година)
 • и да представите следните документи
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България:

Справка за потреблението
за последните 36 месеца 
Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за 1 измервателна точка 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение и предоставяне на услугата е до 7 работни дни от датата на постъпване на искането.

Справката може да получите лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл, като при заявяване посочвате кой вариант избирате.

Обратно


4. Издаване на удостоверение/ справка за представяне пред държавни и общински органи  

С услугата получавате информация свързана с потреблението на електрическа енергия на стопанисваните от Вас обекти/имоти съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции и във вид на официална справка/удостоверение.

Услугата се заявява в EVN Офис. При подаване на искането представете следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България:

Справка / Удостоверение
за представяне от клиент 
Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
��здаване на
справка / Удостоверение
4,17 0,83 5,00

Справката/удостоверението се издава в срок до 30 календарни дни и получавате лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Обратно