Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Често задавани въпроси и отговори

Електрическа енергия

 

 

Клиентски данни

1. Какво е ИТН?

2. Какво е единен клиентски номер?

3. Какво трябва да направя, ако променям адреса си?

4. При смяна на партида или адрес на кореспонденция къде се прави корекцията? 

 

Информация за сметка и заплащане на изразходвана електрическа енергия

5. Как да си проверя месечната сметка?

6. Мисля, че сметката ми е неправилна. Какво трябва да направя?

7. Плащам по безкасов път. Как ще получа фактурата си?

8. Как мога да платя сметката си, ако нямам възможност да отида до касов салон?

9. Трябва ли да информирам EVN България, aко искам да плащам безкасово?

10. Мога ли да заявя да получавам фактурата си предварително? Плаща ли се за това?

11. Как мога да получа копие на фактурата?

12. В какъв срок се отразяват в системата безкасовите плащания?

13. Имам съгласие за директен дебит в една от банките, но желая да си платя този месец тока на каса, защото така или иначе съм на ваша каса. Мога ли да направя това и трябва ли да ходя в банката допълнително. Има ли някаква опасност за дублирано плащане?

 

Прекъсване и възстановяване на захранването

14. Ел. енергията ми бе прекъсната без предупреждение. Причини?

15. Защо нямам ток след като съм платил(а) месечната си сметка?

16. След като съм платил(a) сумата по просрочена фактура, защо нямам ток?

17. При плащане на такса за възстановяване по банков път, от кога тече срокът, в който трябва да се възстанови клиента? 

 

Нанесени щети

18. Какъв е редът за получаване на обезщетение при нанесена щета (вреда)?

 

Електромери и измерване на електрическа енергия

19. Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?

20. Как да поискам проверка на електромера си?

21. Ако се съмнявам, че има кражба на ток, какво трябва да направя?

22. Кога и защо се сменят електромерите за последваща проверка?

23. Какво представляват електромерите с дистанционен отчет и защо се монтират? 

 

Цена на електрическата енергия

24. Каква е действащата към момента цена на електроенергията?

25. Какво е цена достъп?

 

Реактивна и капацитивна енергия

26. Какво представлява реактивната енергия?

27. Как влияе реактивната енергия върху енергийната система?

28. Какво означава факторът на мощността - cos φ?

29. В кои случаи се заплаща за използвана/отдавана реактивна енергия?

30. Как да се намалят разходите за реактивна енергия? 

 

Балансиране на енергийната система


31. Какво е небаланс и дебаланс?

32. Какво е балансираща група и защо не е ефективно да се правят индивидуални прогнози?

33. Какво е пазар на балансираща енергия?

34. Защо е необходимо да се плащат разходи за балансиране на системата?

35. Кой е отговорен за подаване на почасови графици за битовите клиенти?

36. Как се заплащаха тези разходи досега?

37. За кого отиват тези разходи?

38. Съществува ли този разход в други страни?

39. Ако не потребявам електроенергия, ще плащам ли разход за балансиране?

40. Каква част от крайната цена във фактурата ми ще е разходът за балансираща енер��ия?

41. Как се пресмята цената за дебаланс, която се фактурира и колко често ще се променя тя?


 

Клиентски данни
 


1. Какво е ИТН?

ИТН - Измервателна Точка Номер, е уникален, 7-цифрен номер, който идентифицира обекта. С него се получава информация или се правят безкасови плащания. Намира се в блока с данните на клиента в месечната фактура до клиентския номер.

обратно към въпросите


2. Какво е единен клиентски номер?

Kлиентският номер индентифицира клиента. Към един клиентски номер, може да има няколко измервателни точки (ИТН, няколко обекта). Плащането на сметки с клиентски номер е голямо улеснение, за клиенти, които имат няколко ИТН (обекта) и се водят на тяхно име.
Въвеждането на клиентски номер оптимизира всички процедури свързани с клиентското обслужването на EVN България и намали значително времето при плащане на каса. Клиентският номер се намира в блока с данните на клиента във месечната фактура.

обратно към въпросите


3. Какво трябва да направя, ако променям адреса си?

Когато клиент на EVN България Електроснабдяване (EVN EC) сменя адреса си (напуска електрозахранвания до момента имот и престава да бъде ползвател на ел.енергия в имота), той трябва да направи следното:
При напускане на стария адрес клиентът подава заявление за отчитане на последните показания на електромера, като се определя удобен ден и час за двете страни. Това е прекратяване на договора между EVN EC и Клиента по отношение на този обект и следва да се заяви от клиента 1 месец предварително. Възможно е, по желание на клиента, още на същия ден да му бъде издадена фактурата за отчетените показания и тя да бъде платена. Също така, ако клиентът пожелае, захранването на обекта може да бъде прекъснато.
Новият собственик на имота е длъжен в 30-дневен срок да ни уведоми за настъпилата промяна и , като подаде молба за извършване на услуга - "Смяна на партида" с приложени доказателства (нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници). Смяна на партида може да извърши и наемателят на обекта, с приложени договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика.
Когато клиент на EVN България сменя само адреса си за кореспонденция, но остава ползвател на ел.енергия в електрозахранения обект, той е длъжен в 7 (седем) дневен срок да уведоми EVN България за новия си адрес за кореспонденция. При неизпълнение на това всички изпратени съобщения и уведомления до клиента на последно посочения пред EVN България адрес се считат за д��йствителни.

обратно към въпросите


4. При смяна на партида или адрес на кореспонденция къде се прави корекцията?

Във всеки удобен за клиента EVN Офис.

обратно към въпросите


 

Информация за сметка и заплащане на изразходвана електрическа енергия

5. Как да си проверя месечната сметка?

Информация за фактурата за консумирана електрическа енергия можете да получите по някой от следните начини:
- с SMS или имейл, след като заявите безплатна услуга за SMS или имейл известяване (за повече информация проверете тук)
- чрез Онлайн +, след регистрация (линк)
- чрез автомати��на проверка на телефон 0700 10 207 (след въвеждане на ИТН)

обратно към въпросите


6. Мисля, че сметката ми е неправил��а. Какво трябва да направя?

Ако поради някаква причина имате съмнения, че сметката за консумираната от Вас енергия е изготвена неправилно, Вие можете да направите следното: проверете показанията на електромера си към момента и ги сравнете с тези, които са на Вашата фактура. Ако все още мислите, че има грешка, моля обадете се на 070017777 (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.) или ни пишете на [email protected].

обратно към въпросите


7. Плащам по безкасов път. Как ще получа фактурата си?

EVN предлага различни начини за информиране на клиентите си за възникнали месечни задължения:

 • по имейл на електронен адрес
 • чрез SMS съобщение на мобилен телефон
 • чрез писмо

За да получавате информация за фактура си по един от предлаганите способи, е необходимо да посетите EVN Офис и да подадете „Декларация” или да се регистрирате онлайн за SMS/имейл известяване на следния линк.

обратно към въпросите


8. Как мога да платя сметката си, ако нямам възможност да отида до касов салон?

EVN България Електроснабдяване предлага за улеснение на своите клиенти възможност за заплащане на дължимата сума за електроенергия по няколко начина:

 • онлайн разплащане директно през сайта на дружеството www.evn.bg през системата EVN Онлайн плюс
 • безкасово интернет разплащане чрез системата ePay.bg
 • безкасово интернет разплащане чрез системата Транскарт
 • безкасово разплащане чрез банкомат
За повече информация относно различните видове безкасови разплащания, моля кликнете прочетете тук.


обратно към въпросите


9. Трябва ли да информирам EVN България, aко искам да плащам безкасово?

Да, ако желаете да заплащате задълженията си чрез директен дебит. След заявяване на услугата в обслужващата Ви банка е необходимо клиентът да посети EVN Офис и да предостави копие на съгласието за използване на услугата.
 

обратно към въпросите


10. Мога ли да заявя да получавам фактурата си предварително? Плаща ли се за това?


Всички битови клиенти на EVN България Електроснабдяване могат да заявят да получават информация за фактурите си по имейл, sms или фактура с писмо по пощата. Услугата е безплатна.

обратно към въпросите


11. Как мога да получа копие на фактурата?

Това е платена услуга и се извършва след заплащане в EVN Офис.

обратно към въпросите


12. В какъв срок се отразяват в системата безкасовите плащания?

Обработката на едно нареждане за междубанков превод е свързана с договора за обслужване на всяка ТБ (Търговска Банка) и нейните клиенти.
БИСЕРА (платежна система за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на сетълмента ) получава информация за междубанкови клиентски преводи само от търговските банки. Т.е. включването на даден превод във файла от ТБ към БИСЕРА зависи и от вътрешнобанковите процедури и практики на всяка конкретна банка.
Плащанията могат да се разделят условно в три основни групи:
1. Плащане с Онлайн+ (система за безкасово плащане на EVN България)
2. Плащане с платежно нареждане (банков превод от която и да е банка към сметката на EVN ) или чрез незабавно инкасо (предварително уговорени с банката плащания от сметката на клиента към сметката на EVN)
3. Плащане с Транскарт или чрез www.ePay.bg

Група 1:
При плащане с Онлайн+ - плащанията се отразяват в клиентската база данни на EVN в момента на потвърждаване на плащането от клиента
Група 2:
Платежното нареждане може да бъде обикновено или чрез системата за експресни плащания РИНГС.
- при обикновено платежно нареждане извършено до обяд, плащането постъпва в сметката на EVN на същия ден и се отразява в клиентската база данни на следващия работен ден
- при обикновено платежно нареждане извършено след обяд, плащането постъпва в сметката на EVN на следващия работен ден и се отразява в клиентската база данни на деня след него.
- При експресно плащане чрез системата РИНГС, независимо кога е извършено, плащането постъпва в сметката на EVN на същия ден и се отразява в клиентската база данни на следващия работен ден
При незабавно инкасо – отразяването в клиентската база данни е като при платежното нареждане – в зависимост от часа на потвърждаване и изпращане към БИСЕРА.
Група 3:
При плащане с Транскарт или чрез www.ePay.bg
плащане извършено преди 11.00 ч. се отразява на същия ден, при плащане след 11.00 ч. се отразява на следващия ден.

обратно към въпросите


13. Имам съгласие за директен дебит в една от банките, но желая да си платя този месец тока на каса, защото така или иначе съм на ваша каса. Мога ли да направя това и трябва ли да ходя в банката допълнително. Има ли някаква опасност за дублирано плащане?

Съществува вероятност от дублиране на плащането, ако ЕVN вече е изпратило искане за директен дебит към банката. Банката трябва да бъде информирана за това. В случай на дублиране на плащане, е необходимо да информирате ЕVN като попълните заявление в удобен за Вас EVN Офис и дружеството ще възстанови в рамките на 5 работни дни сумата по посочената от Вас сметка.

обратно към въпросите


 

Прекъсване и възстановяване на захранването

14. Ел. енергията ми бе прекъсната без предупреждение. Причини?

Във всяка месечна фактура, отразяваща използваната ел. енергия и дължимата сума, има указан срок за следващо плащане, както и дата, след която става преустановяване на електрозахранването. Отделно от това на основание чл. 38з от Закона за енергетиката EVN България Електроснабдяване публикува уведомление, съдържащо списък с обектите, за които има налични неплатени задължения, свързани с доставката на електрическа енергия. Същото може да намерите тук. На клиентите, заявили да получават информация за пропуснат срок на плащане на задължение, дружеството изпраща безплатно уведомление най-малко 3 дни преди прекъсването чрез SMS съобщение на посочен от клиента телефон или на имейл адрес. Можете да заявите услугата по 4 различни начина – онлайн на следния линк; по имейл на [email protected] по поща или в удобен за Вас EVN Офис. Повече информация за услугата е налична тук.

обратно към въпросите


15. Защо нямам ток след като съм платил(а) месечната си сметка?

Ако от страна на електроразпределителното дружество няма подадена информация за планирани ремонтни дейности или настъпила авария, то тогава най-вероятната причина за липса на ток е пренатоварване на инсталацията. В този случай моля отидете до таблото с електромерите и проверете предпазителя, който се намира зад отвора. Ако причината е в него, то тогава той ще се е изключил (паднал) и Вие трябва да го включите отново (т.е вдигнете го). Ако и след това все още нямате захранване, моля обадете се на телефона на Електроразпределение Юг 0700 1 0007, той се обслужва денонощно.

обратно към въпросите


16. След като съм платил сумата по просрочена фактура, защо нямам ток?

В случаите на преустановяване на електрозахр��нването поради неплащане на месечното задължение от клиента, EVN България възстановява електрозахранването след заплащане на дължимите просрочени плащания и възстановяване на разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Независимо, че сте платили просрочената фактура, вие трябва също така да заплатите и съответната цена за възстановяване от ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг. Дружеството предлага два варианта на тази услуга - експресна и обикновена. При ��лащане на експресната - възстановяването става до 6 астрономически часа, а при обикновената - до 12 часа на следващия работен ден. За повече информация относно описание и цени на услугите натиснете тук.

обратно към въпросите


17. При плащане на такса за възстановяване по банков път, от кога тече срокът, в който трябва да се възстанови клиента?

От момента, в който ЕVN България получи информация, че плащането е извършено от банката.

обратно към въпросите


 

Нанесени щети
 


18. Какъв е редът за получаване на обезщетение при нанесена щета (вреда)?

При щета, за която предполагате, че е причинена от електроразпределителното дружество при изпълнение на лицензионната си дейност е необходимо в рамките на 3 работни дни да уведомите писмено дружеството - в Югоизточна България това е Електроразпределение Юг. Повече информаиця ще намерите на сайта на дружеството на следния линк.

обратно към въпросите


 

Електромери и измерване на електрическа енергия

19. Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?

В зависимост от годишния сезон, часовите граници за отчитане на консумираната енергия по различни тарифи се променя. Началните и крайните часове на тарифните зони са определини с Решение № Ц – 002 на ДКЕВР от 29.03.2002г., влизат в сила от 01.04.2002г. и са единни за страната


 

За стопански клиенти:

 

В периода м. Ноември - м. Март

 

Върхова часова зона

Дневна часова зона

Нощна часова зона

 

8.00ч - 11.00ч

6.00ч - 8.00ч

22.00ч - 6.00ч

 

18.00ч - 21.00ч

11.00ч - 18.00ч

 
   

21.00ч - 22.00ч

 
 

В периода м. Април - м. Октомври

 

Върхова часова зона

Дневна часова зона

Нощна часова зона

 

8.00ч - 12.00ч

7.00ч - 8.00ч

23.00ч - 7.00ч

 

20.00ч - 22.00ч

12.00ч - 20.00ч

 
   

22.00ч - 23.00ч

 
 

За битови клиенти:

 

В периода м. Ноември - м. Март

 

Дневна часова зона

 

Нощна часова зона

 

6.00ч - 22.00ч

 

22.00ч - 6.00ч

 

В периода м. Април - м. Октомври

 

Дневна часова зона

 

Нощна часова зона

 

7.00ч - 23.00ч

 

23.00ч - 7.00ч


обратно към въпросите


20. Как да поискам проверка на електромера си?

По този въпрос следва да се обърнете към оператора на електроразпределителната мрежа, който в Югоизточна България е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намерите на сайта на дружеството на следния директен линк.

обратно към въпросите


21. Ако се съмнявам, че съседът ми краде ток, какво трябва да направя?

По този въпрос следва да се обърнете към оператора на електроразпределителната мрежа, който в Югоизточна България е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намерите на сайта на дружеството на следния директен линк.

обратно към въпросите


22. Кога и защо се сменят електромерите за последваща проверка?

По този въпрос следва да се обърнете към оператора на електроразпределителната мрежа, който в Югоизточна България е Електроразпределение Юг. Повече информация ще намерите на сайта на дружеството на следния директен линк.

обратно към въпросите23. Какво представляват електромерите с дистанционен отчет и защо се монтират?
Електромерите с възможност за дистанционен отчет са вид електронни електромери. Те са оборудвани с устройства, които позволяват показанията на електромера да се отчитат от разстояние, без да се посещава електромерът на място от отчетник. Дистанционното отчитане на консумираната електроенергия предоставя редица предимства:

 • елиминира случаите, в които отчетникът няма достъп до електромера (когато уредът е вътре в имота или в заключени етажи и помещения в сгради етажна собственост и др.)
 • отчитането се извършва независимо от почивни и празнични дни
 • гарантира отчитане на електромерите в нормативно определения срок
 • не е необходимо отчетник да посещава обектa
 • намалява възможността от субективна грешка при отчитане.

Както и при другите типове електромери, така и при тези с дистанционен отчет, клиентите имат възможност за визуален контрол върху показанията си. Въвеждането на система за дистанционен отчет се извършва по населени места, тъй като внедряването им включва не само монтажа на електромери, но и цялостно внедряване на допълнително съпътстващо и техническо оборудване.

Електромерите с дистанционен отчет, както и всички електромери, използвани от електроразпределителното дружество в Югоизточна България, отговарят на изискванията на Български институт по метрология (БИМ) и на европейските норми.
Запознайте се и с другите видове електромери, които ползва Електроразпределение Юг - брошура “Електронен електромер“. 

обратно към въпросите

 

Цена на електрическата енергия

24. Каква е действащата към момента цена на електроенергията?

Крайните цени на електроенергията за клиенти на EVN България се определят с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Актуалните цените за битови клиенти може да намерите тук.

обратно към въпросите


25. Какво е цена достъп?

Подробна информация за цена достъп за стопански клиенти може да намерите тук.

обратно към въпросите


 

Реактивна и капацитивна енергия

26. Какво представлява реактивната енергия?

Това е онази част от общата енергия, освен активната енергия, която Ви предоставяме, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи.

Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета, които се колебаят двупосочно между тях и източника на електрическа енергия.

обратно към въпросите


27. Как влияе реактивната енергия върху енергийната система?

Преносът на реактивна енергия предизвиква увеличаване на загубите на активна енергия и намаляване на пропускателните възможности на електроразпределителните мрежи. Това от своя страна влияе върху стабилността на енергийната система и качеството на доставяната електрическа енергия. Нуждата от по-големи енергийни мощности намалява ефективността на отрасъла и се отразява негативно върху опазването на околната среда.

обратно към въпросите


28. Какво означава факторът на мощността - cos φ?

Факторът на мощността е величина за оценка на съотношението между активната мощност и пълната мощност в електрическите мрежи за променлив ток. Неговата стойност варира между 0 и 1,0.
Когато консуматорите съдържат само активни елементи, такива като лампи с нажежаема жичка, радиатори, фурни, котлони и др., пълната мощност е равна на активната мощност и факторът на мощността в мрежата е равен на 1,0. При наличие на консуматори с реактивни елементи, с част от пълната мощност се осигурява реактивна мощност необходима за работата им и съотношението между активната мощност и пълната мощност е по-малко от 1,0.
За енергийната система е прието електрическите мрежи с фактор на мощността над 0,9 да се считат високоефективни.

обратно към въпросите


29. В кои случаи се заплаща за използвана/отдавана реактивна енергия?

От 5.04.2013 г. е в сила „НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“ (издадена от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.) съгласно която:
1. Клиентите на електрическа енергия от електрическите мрежи с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление, заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен интервал, при който факторът на мощността е по-малък от 0,9.
(2) Клиентите на електрическа енергия от електрическите мрежи с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление, заплащат надбавка за цялото отдадено през съответния календарен месец количество реактивна електрическа енергия.
Факторът на мощността и съответните надбавки се определят за всяка точка на търговско измерване по реда на „НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“. Начините за измерване на количеството реактивна електрическа енергия са регламентирани в „Правила за измерване на количеството електрическа енергия“.

обратно към въпросите


30. Как да се намалят разходите за реактивна енергия?

Постигането на приемлив баланс между стойностите на пренасяната реактивна и консумираната активна енергия е възможност за намаляване или отпадане на дължимите надбавки, предвидени в нормативната база. Перспективите са свързани с изпълнението на ефективни технически проекти за осигуряване и поддържане фактора на мощността на електрическите съоръжения около и над 0,9.
На всички наши клиенти, чиито електрически съоръжения консумират или отдават реактивна енергия, препоръчваме изграждането на компенсиращи уредби с кондензаторни батерии или реактори, произвеждащи необходимата реактивна енергия на мястото на потребление.

На пазара в Р.България се предлагат комплексни услуги за мониторинг на потреблението, проектиране, изграждане и сервизно обслужване на такива компенсиращи устройства.

обратно към въпросите

 

Балансиране на енергийната система


31. Какво е небаланс и дебаланс?

Това е разликата (в плюс или минус) между прогнозното потребление/производство и отчетеното от уредите за търговско измерване (електромерите).

обратно към въпросите


32. Какво е балансираща група и защо не е ефективно да се правят индивидуални прогнози?

Всички битови клиенти и малки фирми на ниско напрежение участват като един колективен клиент на свободния пазар, част от групата на съответния доставчик и мрежовото дружество, които правят прогнози. Участието в обща група за прогнозиране на потреблението гарантира на клиентите по-малки разходи за балансиране, тъй като отклоненията на отделните участници в групата се компенсират взаимно.
Разходи за балансиране винаги е имало, но в условията на регулиран пазар са се калкулирали в цената на енергията. Сега при либерализацията на пазара и наличие на повече търговци и балансиращи групи всеки участник поема разходите, които предизвиква съобразно направените прогнози. Затова цените за балансиране на различните търговци са различни.

обратно към въпросите


33. Какво е пазар на балансираща енергия?

Пазарът на балансираща енергия е организирана търговия с електрическа енергия за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система. Целта на балансирането е да има минимални разлики (небаланс/дебаланс) между производството на енергия и потреблението, което води до разходи за балансиране за цялата система. Не е възможно потреблението да бъде прогнозирано с абсолютна точност. По тази причина се правят ежедневни почасови прогнози за потребление. Те се подават в дъ��жавния Електроенергиен системен оператор, който управлява електроенергийната система на България.

обратно към въпросите


34. Защо е необходимо да се плащат разходи за балансиране на системата?

Заплащането на разходи за балансиране на електроенергийната система е част от процеса за постигане на пълна либерализация на пазара на електроенергия в България, включително и за битови клиенти.
От 01.06.2014 г. с решение на държавния Електроенергиен системен оператор пазарът на балансираща енергия обхвана освен бизнес клиентите вече и всички битови клиенти, които започнаха да споделят тези разходи и да ги виждат в своите фактури. Причината е, че всички, които потребяват енергия, без значение дали са бизнес или битови клиенти, са потребители в една и съща система и следва да споделят разходите за нея.

обратно към въпросите


35. Кой е отговорен за подаване на почасови графици за битовите клиенти?

Подаването на прогнози (часови графици) на свободния пазар се извършва както от самите бизнес клиенти, така и от координаторите на балансиращите групи, в които те участват, за да намалят (споделят) този разход.
От 01.06.2014 г. това вече е задължение и на доставчиците на регулирания пазар. EVN България е задължена да прави прогнозни графици за своите клиенти, присъединени на мрежа ниво ниско напрежение. Както и на свободния пазар, участието в такава обща група гарантира на клиентите по-малки разходи за балансиране. Точните прогнози, които EVN България прави, са допълнителна предпоставка за минимални разходи за балансиране за клиентите.

обратно към въпросите


36. Как се заплащаха тези разходи досега?

Системата и досега извършваше дейността балансиране. Разходите за балансиране на системата участваха в крайната цена на електроенергията.

обратно към въпросите


37. За кого отиват тези разходи?

Това са разходи за балансиране на цялата електроенергийна система и поради това, събраните средства, не остават в EVN България, а се превеждат на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), който управлява системата. С тези средства ЕСО се разплаща с доставчиците/производители на балансираща енергия. Балансираща енергия покрива разликите между заявения прогнозен почасов график за потребление и използваните след това количества електрическа енергия.

обратно към въпросите


38. Съществува ли този разход в други страни? 

Да. Причината е, че всички страни от Европейския съюз са задължени да въведат и изградят интегриран вътрешен енергиен пазар до 2015 г. Разходите за балансираща енергия са свързани с този пазар и не могат да се избегнат. В ЕС тези разходи са включени директно в маржа на енергийните компании.

обратно към въпросите


39. Ако не потребявам електроенергия, ще плащам ли разход за балансиране?

Не.

обратно към въпросите


40. Каква част от крайната цена във фактурата ми ще е разходът за балансираща енергия?

Различен. Размерът на тези разходи зависи от разхода, на ЕVN България за балансиране на системата, който всеки месец е различен. Само до 1,5% от отклоненията в прогнозите за системата за снабдяване и до 0,5% от отклоненията в прогнозите за системата за разпределение се начисляват на клиентите на крайния снабдител. Останалите разходи остават за сметка на дружествата на EVN България. Точните прогнози, които EVN България прави, са допълнителна предпоставка за минимални разходи за балансиране за клиентите.

обратно към въпросите


41. Как се пресмята цената за дебаланс, която се фактурира и колко често ще се променя тя?

Разходите за балансиране ще се актуализират минимум два пъти в рамките на един ценови период до допустимите от КЕВР лимити. Принципа на изчисление е следния: общата сума, дължима към ЕСО за месечния дебаланс, се дели на общата консумация на всички клиенти за този месец. Така се получава цена за дебаланс на киловатчас, която се умножава по консумацията на отделния клиент.
Пример: При средна фактура на клиент с консумация от 125 kWh енергия по дневна тарифа и 60 kWh енергия по нощна тарифа (общо 185kWh). Към момента цената за балансиране на електроенергийната система за снабдяване за клиенти на EVN ЕС е 0,00223 лв./kWh, а цената за балансиране на електроенергийната система за разпределение е 0,00008 лв./kWh. Събрано, това прави 0,00231 лв., които се прибавят към крайната цена на всеки киловатчас консумирана енергия.
Частта за балансиране се изчислява, като общата консумация от 185kWh се умножи по сбора на двете цени 0,00231. Така се получава, че при посочената месечна консумация клиентът заплаща 43 стотинки за балансиране на електроенергийната система.

обратно към въпросите