EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Търговци > Фактуриране

Фактуриране на мрежови компоненти

В случай че търговецът има сключен рамков договор с EVN България Електроразпределение и поема заплащането на мрежовите услуги от името на свои клиенти, EVN България Електроразпределение фактурира стойността на мрежовите услуги на търговеца вместо на клиента. При това търговецът има право да декларира избрания от него начин на плащане (директен дебит или платежно нареждане), както и да посочи имейл адрес, на който да получава информацията, необходима за разплащанията и издадената му електронна фактура (е-Фактура), като подаде попълнено Приложение №4.


Е-фактура

Предлагаме ползването на услугата „електронна фактура” в сътрудничество с Борика-Банксервиз АД. „Е-фактура” представлява документ, подписан с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните досега фактури на хартиен носител. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от Вас електронен адрес.
 

Предимствата за Вас:

  • Бързина и сигурност – фактурата е достъпна веднага след издаване посредством персонално защитен достъп. Така по всяко време разполагате с информация за потребление на енергия и дължимите за нея суми.
  • Оптимална комуникация – един общ адрес за получаване на е-фактури от различни доставчици.
  • Електронен архив – достъп до всички фактури по всяко време и възможност за бързо търсене на данни и за разпечатване при нужда.
  • Грижа за околната среда – ограничаване на печата и ползването на хартия.