EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Търговци

Мрежови оператор в Югоизточна България

EVN България Електроразпределение притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия на територия от близо 42 000 кв. км в Югоизточна България, обхващаща девет административни области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Дейността на EVN България Електроразпределение се регулира от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Отношенията между оператора на електроразпределителната мрежа EVN България Електроразпределение и търговците с електрическа енергия във връзка със снабдяването на крайни клиенти се уреждат от:
  • Правила за търговия с електрическа енергия
  • Договори между EVN България Електроразпределение и търговците.
Считано от 01.01.2017 г. информацията за измервателни данни по чл. 89 от Правилата за търговия с електрическа енергия ще се получава чрез разработена за целта електронна система на дружеството. За работа със системата търговците получават индивидуални парола за достъп и потребителско име. Допълнителна информация е налична в следните Указания. Образец на приложимите документи: протокол за предоставяне на достъп - изтегли; информация за потребителско име и парола - изтегли.

Важно! Поради предстоящ старт на новата система за предоставяне на почасови данни, индивидуалните достъпи до новата електронна система ще бъдат връчвани лично на 6 и 9 януари 2017 г. в периода 09:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 16:00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37. Информацията може да бъде получена от представител на дружеството или от упълномощено лице.