EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > OBOC

Уведомление за инвестиционно предложение

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за свое инвестиционно предложение:

Заместване на съществуващ енергиен котел ПГ № 4 с мощност 158 MW чрез изграждане на нова котелна инсталация за гореща вода на територията на ТЕЦ „Пловдив – Север“ с номинална топлинна мощност между 54 MW и 60 MW

Като част от инвестиционната програма на Дружеството, с цел оптимизация на производството и подобряване на технико-икономическите и екологични показатели на инсталацията се предвижда заместване на съществуващ енергиен котел с нова инсталация за гореща вода включваща три броя водогрейни котли с обща номинална топлинна мощност между 54 и 60 МW. Инсталацията ще използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол.

Инвестиционното предложение представлява подмяна на съществуващ енергиен котел – ПГ № 4 (мощност 158 MW) предвидена за извеждане от експлоатация, с горивна инсталация от съвременен тип с по-добри технологични показатели. Подробна информация за информационното предложение, изготвена в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да намерите тук (линк).

Писмени становища и мнения следва да се представят в срок до 30.06.2017 г. в деловодството на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, на адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37, гр. Пловдив или по имейл: [email protected].

Лице за контакти:
Валентин Янчелов, имейл: [email protected]; т 032 303 312
                                                                                            м 0882 833 312