EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > OBOC

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД съобщава

на всички заинтересовани страни за свое инвестиционно предложение:

„Изграждане на Разпределителен топлопровод по ул. „Любен Каравелов“ в участъка от съществуващо отклонение т.6.14 до УПИ 56784.522.398 на бул. „Христо Ботев“ № 2 в град Пловдив“

Писмени становища и мнения следва да се представят в деловодството на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, до 2 май 2017 г. на адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37, гр. Пловдив или на имейл: [email protected].

Подробна информация за инвестиционното намерение можете да намерите на приложения файл.

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. Нурай Сюлейман, т 03230 1493; м 088283 1493.