Scroll to top
На 26 юни 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за енергетиката, според които, считано от 1.10.2020 г., всички небитови клиенти ще закупуват електрическа енергия на свободен пазар и няма да имат регулирани цени. Този процес е следващата стъпка към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.

Има две основни дати в Закона, които всеки небитов потребител, закупуващ досега електроенергия на регулиран пазар, е добре да знае.

01.10.2020 г.
Това е датата, след която небитовите потребители вече няма да закупуват енергията си по регулирани цени, определяни от Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР), а по цени на свободен пазар.
 
Тук Законът е предвидил два варианта с цел Вие, небитовите потребители, да имате време да се ориентирате, проучите и информирате за условията на свободен пазар.

И двата варианта зависят от Вашето желание и активност. И в двата случая енергията ще се заплаща по свободно договорени цени, а не по регулирани.
 
Първият вариант е да сключите договор за доставка с търговец на енергия до 10 септември 2020 г. Така най-късно от 1 октомври 2020 г. доставката по свободно договорени цени ще е факт.
Повече за сроковете по смяна на доставчик вижте тук.

Вторият вариант е за тези от Вас, които по една или друга причина не сключат такъв договор до 10 септември 2020 г.
 
В тези случаи Законът предвижда буферен период до 30 юни 2021 г. През него доставката на електроенергия ще продължи да се осъществява от едно от трите снабдителни дружества – EVN, ЧЕЗ или Енерго Про (в зависимост на коя лицензионна територия се намира Вашият обект), но вече на пазарен принцип. За този период в Югоизточна България Вашият търговец на свободен пазар ще бъде EVN Електроснабдяване. Доставката ще бъде на пазарни цени според пазарните условия.
 
Съгласно промените в Закона доставката ще се извършва при условията на типов договор, образец на който предстои да бъде утвърден от КЕВР. До сключването на типовия договор EVN Електроснабдяване ще осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.

Накратко:
От 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители ще закупуват енергията си по цени от свободен пазар.

Доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление при избран търговец.

 01.07.2021 г.
В случай че до тази дата Вие не сте избрали активно търговец на свободен пазар, ще продължите да получавате енергия, но вече от Доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени, определяни по методика от КЕВР.
 
Повече за ДПИ вижте тук.

Накратко:
Имате 3 + 9 месеца да направите информиран избор на търговец на електрическа енергия на свободен пазар.

Полезно за вземане на решение

Преходът от регулиран към свободен пазар във всеки сектор, където либерализацията е факт, е свързан с промяна на нормативната база, на участниците, както и на условията за покупка на дадената услуга.

Електроенергията е ключов ресурс за всеки един бизнес, затова за Вас е важно да се запознаете със спецификите на либерализаията на пазара. В тази нова за Вас ситуация най-същественото е да вземете информирано решение на кой търговец да се доверите и с кого да сключите договор за доставка на електрическа енергия.

Коректността и прозрачността предопределят безпроблемните и трайни отношения между Вас и Вашия доставчик. Затова Ви съветваме – съберете достоверна информация, като се консултирате с експерти, преди да вземете решение.


Практиката показва, че клиенти могат да станат обект на недобросъвестни пазарни практики, които изкривяват и спестяват информация. Така се създават нереалистични очаквания, но най-вече клиентите се оставят да се справят сами с „подводните камъни“ на пазара.

Кои са най-честите твърдения, които могат да Ви заблудят:
 
Твърдение: „Ако до 30 септември 2020 г. не изберете доставчик, различен от сегашния Ви краен снабдител (EVN, ЧЕЗ или Енерго про), няма да можете повече да го смените.“
 
Реалност: Доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление при избран търговец. При заявяване на смяна до 10-то число на месеца смяната ще бъде факт от 1-во число на следващия месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.
 
Имате време до 10 юни 2021 г. да изберете Вашия търговец и да подпишете договор за доставка на електроенергия на свободен пазар. Т.е. разполагате с 3 + 9 месеца да направите своя информиран избор.
 

Твърдение: „Ако не сключите договор с нас, ще бъдете прехвърлени към ДПИ на много високи цени.“
 
Реалност: Ще преминете към ДПИ най-рано от 1 юли 2021 г., и то само ако сте останали без договор с някой от търговците на електроенергия до 10 юни 2021 г.
 

Твърдение: „Никога повече няма да плащате високи сметки.“
 
Реалност: Стойността на месечната сметка зависи не само от цената на енергията, но и от много други фактори, сред които потреблението за даден месец, енергийната ефективност на всеки клиент, а дори и атмосферните условия.
 
В допълнение е важно да се знае, че крайната цена във фактурата, която заплащате, се състои от различни компоненти: електрическа енергия, мрежови услуги, задължения към обществото, ДДС и др.
 
Ако един търговец иска непременно да Ви спечели за клиент, е възможно той да Ви представи спестявания за компонента „електрическа енергия“, но да ви „спести“ голямата картина.
Информирайте се дали финансовият ефект, който Ви обещава търговецът, е сметнат на база крайни цени, т.е. дали включва всичките компоненти.
 

Твърдение: „Ако останете при търговеца на EVN, ЧЕЗ или Енерго про след 1.10.2020 г., ще плащате двойно по-висока цена.“
 
Реалност: Цената на електроенергията на свободен пазар се определя от процеси и влияния, ефектът от които може да бъде прогнозиран, но в никакъв случай не може да се твърди, че точната й стойност в бъдещ период е известна. Не се доверявайте на крайни мнения за двойни и тройни увеличения на цените, тъй като те няма как да бъдат подплатени с данни и аргументи. Единствената цел на тези изказвания е да Ви настроят негативно към настоящите промени.

Твърдение: „Най-евтината електроенергия е при нас.“
 
Реалност: Всяка цена почива на пазарна логика, която изключва крайни твърдения. При всички случаи се интересувайте как се формира „ниската“ цена на търговеца, защото е възможно зад нея да стоят тежки, обвързващи клаузи.
 
Внимателно четете договора си и следете за ситен шрифт и скрити условия, които могат да ви навредят. Стра­тегията за привличане на голям брой клиенти чрез бонуси може да се окаже опасна и пагубна за търговци, които в дългосрочен план не могат да подсигурят тази ниска цена към клиента. Така Вие може да се окажете неочаквано с фалирал доставчик на енергия. Немалко търговци на електроенергия прекратиха дейност през изминалите години поради краткосрочна пазарна политика. Търсете търговци със стабилни позиции. Бъдете предпазливи и проучвайте задълбочено всяко предложение – историята на компаниите, техния имидж и опит в сектора.
 

Твърдение: „Изберете нас и никога повече няма да ви спира токът.“
 
Реалност: Наличието на електрозахранване не зависи от нито един търговец. То зависи от съответния мрежови оператор, който е собственик на мрежата и обслужва територията, в която се намира Вашият обект. Търговецът отговаря единствено за условията и цената на доставената енергия. 
 

Твърдение: „По-качествен ток с нас!“
 
Реалност: Качеството на електрозахранването (прекъсвания и ниво напрежение) зависи от състоянието на преносната и електроразпределителната мрежа на мястото, на което се намира Вашият обект. Поддръжката им е отговорност и задължение на техните оператори. Т.е. търговецът отново няма влияние.
 

Имате още въпроси?

Допълнителна информация можете да получите в секция Често задавани въпроси или като се свържете с нас на телефон 0700 1 7777 или имейл [email protected].
 

 
Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден