EVN Bulgaria


Нашите предизвикателства

Ние търсим талантливи, квалифицирани и силно мотивирани специалисти, които с енергия, ентусиазъм и висока ангажираност да реализират своя личностен и професионален потенциал за постигане на амбициозните цели на компанията. Сътрудниците ни са най-ценният ни ресурс пред предизвикателствата от либерализирането на европейските енергийни пазари.

EVN България предлага възможност за изява в динамична, съвременна и интересна среда.

За нас от изключителна важност е както правилният подбор на сътрудници, които притежават необходимата квалификация и компетентност, така и тяхното бъдещо професионално развитие. За целта сме разработили цялостна система за обучение, съобразена със спецификата на професията и отрасъла, както и с длъжността, специалността и нивото на квалификация на сътрудниците.

За контакти: [email protected]