EVN Bulgaria


Топлинна енергия

Информация, свързана с потреблението на топлинна енергия за клиентите от гр. Пловдив ще намерите тук:


Кампания за лоялни клиенти

Цени

Услуги

Общи условия и нормативни документи

Фактура образец

Планирани изключвания

Повреди

Често задавани въпроси

За възникнали въпроси сме на разположение на телефон 0700 1 7898 (информация относно снабдяването и консумацията на топлинна енергия. Телефонът е денонощен.) и имейл: [email protected].


Относителен дял на енергоизточниците в общото количество топлинна енергия:

Комбинирана топлоелектрическа централа и отоплителна централа, използващи гориво природен газ на 100 процента.