EVN Bulgaria


Проучване

Проучване

Проучване на условията и техническите възможности за присъединяване на обекти и изготвяне на предварителен договор > повече ...

Консултиране

Консултиране

Техническо консултиране на проектанти и инвеститори относно работни проекти и съгласуване на проектна документация,... > повече ...Договор за присъединяване

Договор за присъединяване

Изготвяне на договори и изграждане на присъединителни съоръжения > повече ...

Въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация

Изготвяне на становища за въвеждане в експлоатация на новоприсъединени обекти > повече ...