EVN Bulgaria


Уважаеми клиенти,
формуляри за мрежови услуги от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, което до месец май 2017 г. се наричаше EVN България Електроразпределение, ще намерите на сайта на компанията на следния линк.

Формуляри за потребители на електрическа енергия

Примерно пълномощно EVN EC

Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа