EVN Bulgaria


Електрическа енергия 

Тук ще намерите информация, свързана с потреблението на електрическа енергия: Информация за планирани изключвания и повреди ще намерите на сайта на електроразпределителното дружество на следния линк.

Информация за стандартизирани товарови профили ще намерите на следния линк.

За възникнали въпроси ние сме на разположение на имейл адрес [email protected] или на телефон:
  • 0700 1 7777 (информация относно консумация на ел. енергия, от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък);
  • 0700 1 0007 (денонощен телефон на електроразпределителното дружество при липса на захранване и информация относно електроразпределителната мрежа в Югоизточна България).