EVN Bulgaria


Онлайн регистрация за SMS / имейл известяване

По-информирани с безплатните услуги на EVN

Безплатните услуги за имейл или SMS известяване са за всеки клиент на EVN България Електроснабдяване:
  • предварителна информация за предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че сте пропуснали срока за плащане (научете повече за услугата тук).
  • ежемесечна информация за сметка (научете повече за услугата тук).
Заявете бързо и лесно чрез онлайн формуляра по-долу. Единствено се изисква да сте титуляр на партидата. При необходимост от промяна на данните за титуляря може да извършите това безплатно в удобен за Вас EVN Офис (повече информация за необходимите документи ще намерите тук).

Моля да обърнете внимание, че за всяка от услугите можете да изберете по един от посочените начини за известяване: SMS или имейл, но не и двата едновременно. Въвеждайте предпочитан от Вас имейл адрес/номер на мобилен телефон, тъй като ще получавате заявената информация на тях. Ако в последствие ги смените, попълнете формуляра отново.

Известяване за предстоящото прекъсване чрез:*
Известяване за фактура за електроенергия чрез:*

Къде да намеря клиентския си номер?
Клиентският Ви номер е отпечатан на всяка фактура (касов бон).
Close


Какво е ИТН?
ИТН (Измервателна Точка Номер) е уникален 7-цифрен номер, който идентифицира обекта на потребление. Можете да видите Вашия ИТН в месечната фактура (касовия бон).
Close

Необходим формат
Името трябва да бъде изписано с главни и малки букви на кирилица, като не се оставят празни места. Може да се използва тире (-).
Close

Необходим формат
Фамилията трябва да бъде изписана с главни и малки букви на кирилица, като не се оставят празни места. Може да се използва тире (-).
Close


Въведете показания код:*
Какъв е този код?
Това е код, чието въвеждане се изисква с цел сигурност на системата. Показаните букви в генерирания код могат да се въведат и като главни, и като малки.
Close
*
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

EVN не носи отговорност при неточно, невярно или некоректно деклариране на данни от потребителя или от трети лица.

Дружеството обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД.


Услугите за известяване са валидни за клиенти на EVN България Електроснабдяване в качеството му на краен снабдител.

* Задължително поле