EVN Bulgaria


Общи условия и нормативни документи

В раздела ще намерите общите условия на договорите, които регламентират взаимоотношенията между клиентите и ЕВН България Топлофикация ЕАД, основните закони и наредби.

Проект на нови Общи условия


Проект за Общи условия на договорите между „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и търговец

за извършване на услугата дялово разпределение на топл. енергия между клиентите в СЕС

Проект на Общи условия на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Проект на общи условия за продажба на топлинна енергия на битови и небитови клиенти от „ЕВН България То��лофикация” ЕАД

Общи условия


Потребители за стопански нужди

Общи условия за продажба на топлинна енергия от ЕВН България Топлофикация ЕАД на потребители за стопански нужди в град Пловдив

Наредби

Наредба за топлоснабдяването

Наредба № 16-334 от 6.04.2007г. за топлоснабдяването